Gastrocafé Santiago

Deze horecagelegenheid heeft zijn naam te danken aan het uitzicht op de St. Jacobskerk. Sint Jacob was al vernoemd, dus was Santiago nog over.

Sint Jacobspoort

De Sint Jacobspoort stond op het eind van de Sint Jacobsstraat. De aanleg van een nieuwe singelgracht (1481-1494) maakte een nieuwe poort aan de Wirdumer- of zuidzijde van de stad noodzakelijk. Zo werd in 1494 de nieuwe Sint Jacobspoort gebouwd. Deze werd meestal Wirdumerpoort genoemd. Na de afschaffing van het poortgeld in 1831 werd deze […]

Sint-Jacobuskerk (r.k.)

Deze kerk komt in de plaats van de Sint-Jacobuskerk in Hodenpijl. De eerste plannen zijn al ver voor de tweede wereldoorlog gemaakt. Zowel door de oorlog zelf, als door de na-oorlogse prioriteien, heeft het geruime tijd geduurd tot er weer gesproken werd over nieuwbouw van de kerk. Na veel overleg wordt op 12 mei 1961 […]

Pelgrimsmonument

Op 5 juni 2010 werd in het Friese Jirnsum (Irnsum) (tussen Grou en Sneek) een uniek pelgrimsmonument, ‘de Jirnsumer Moeting’, onthuld (dit is 10 jaar na de opening van het Jabikspaad). Dit pelgrimsmonument is gemetseld van middeleeuwse kloostermoppen, die gedurende vele jaren zijn verzameld door de in Jirnsum geboren Loadewyk Damsma (1921-2010). Deze zogenoemde Alde […]

Sint-Jacobus Major kerk (r.k.)

De kleine kruiskerk is opgetrokken in wit geschilderde baksteen, in de volksmond Het Witte Kerkje genoemd. Qua bouwstijl doet het gebouw nog het meeste denken aan een noodkerk of patronaatsgebouw. De dwars op de kerk aangebouwde toneelzaal versterkt deze uitstraling. De rondbogen in de ramen en de dakruiter geven een vermoeden van de oude status […]

Huis Sint Jacob 2

Dit huis is gebouwd in 1612, de voorgevel is rijk versierd met Jacobsschelpen en boven in de gevel staat het jaartal 1612. Waarschijnlijk bracht de eigenaar van Huis Sint Jacob 1, dat in 1651 moest worden verkocht, het uitgangsbord naar dit pand, gelegen op de hoek van de Zwanestraat en Achter de Muur. Pas sindsdien […]

Sint-Jacobus de Meerdere kerk (r.k.)

Eenbeukige kerk met recht gesloten koor en een terzijde staande toren van vier geledingen. Tegen een rond 1300 gebouwde romaanse mergelstenen toren verrees in 1839 een nieuwe, sobere neoclassicistische kerk. Het koor werd in 1925-1926 uitgebreid met zijkapellen door J. Cuypers. Tevens werd toen de toren met een geleding verhoogd. De toren werd in 1944 […]

Huis Sint Jacob 1

Dit is een van de twee huizen in stad Groningen met de naam Sint Jacob. Dit huis had de oudste rechten en dateeert uit de 17de eeuw. Vanaf 1651 heette dit pand “‘t huis, waar voor desen Sintjacob heeft uitgehangen”, m.a.w. een huis met een uithangbord, waarop Sint-Jacob wordt genoemd of afgebeeld. Vanaf 1696 heette […]

Zorgcentrum Compostella

Zorgcentrum Compostella ligt in het hart van het dorp Zeeland. Het gebouw is voorzien van een mooie ruime hal, direct grenzend aan een binnenplaats die voor daglicht en frisse lucht zorgt. Het restaurant is de centrale ontmoetingsruimte van Compostella. Misschien gaat wel op dat de bewoners van Zeeland het vaakst naar Compostel(l)a lopen, zeker van […]

Sint Jacobusschool

De Sint-Jacobusschool is genoemd naar de patroonheilige van de kerk in het dorp. Het is de enige basisschool in het dorp en de leerlingen zijn geenszins allemaal van katholieke huize.