Sint Jacobsaltaar

In de Sint Janskerk stond een altaar voor Sint Jacob. De Sint Janskerk was gewijd aan Johannes de Doper en er zou zijn hoofd als relikwie in deze kerk aanwezig zijn geweest. Door een onzorgvuldige loodgieter raakte de Sint Janskerk in 1811 in brand en brandde geheel af. Alleen de fundamenten zijn nog behouden. Op […]

Jacobusbrug

De Jacobusbrug is aangelegd in 1896 als verbinding tussen de West-Abtspolder en de Joppelaan richting de Sint-Jacobuskerk aan de Kerkweg. De brug is vernoemd naar deze kerk. Deze kerk was de opvolger van de middeleeuwse Sint-Jacobuskerk aan het Noordeinde, sinds de reformatie aangeduid met “Dorpskerk”.