Muurschildering

Vlak buiten het centrum van Doetinchem staat sinds 1934 de rooms-katholieke parochiekerk “Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming”. Deze kerk werd gebouwd ter vervanging van de Waterstaatskerk van 1860. Door de ligging in de wijk De Pas, in de nabijheid van het Pasplein wordt zij ook wel aangeduid als de Mariakerk op de Pas, maar vooral als […]

Dekselbokaal

Het Sint Jacobsgilde is een broederschap. De leden waren welgesteld en ondersteunden pelgrims op hun bedevaart. Daarnaast verrichtten zij liefdadig werk. Ook ondernamen zij bedevaarten voor boetedoening en reflectie. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de opmars van het protestantisme in de Nederlanden ging dit katholieke gebruik gewoon door. Deze met zilver vergulde dekselbokaal (afmetingen 28,8 […]

Schilderij 1

Kunstenaar: Atelier van Bernard Van Orley. Titel: “Drieluik met Christus aan het kruis en de zeven smarten en vreugden van Maria”. Datering: ca. 1520. Het onderste deel van het linker zijpaneel geeft weer “Sint Jacob op het slagveld”. Hier ziet men Jacobus de Meerdere als een apostel op het militaire slagveld van Clavijo op een […]

Parochie HH Johannes en Jacobus

De parochie Johannes en Jacobus is de Rooms-Katholieke gemeenschap van de Ontmoetingskerk in Dukenburg. Ook de protestante wijkgemeente Dukenburg-Lindenholt maakt gebruik van de Ontmoetingskerk. Daar de naam van Jacobus voorkomt in de naam van de parochie is de parochienaam een jacobalium. P.S. Frater Josef Bossard heeft in 1967 een linoleumsnede gemaakt als embleem voor de […]

Beeld

Breedenbroek is gelegen in de Achterhoek, in het meest oostelijke deel van de gemeente Oude IJsselstreek, vlak bij Dinxperlo. Het tegenwoordige dorp Breedenbroek bestond rond 1850 slechts uit enkele verspreid staande woningen. Na de aanleg van de weg Dinxperlo-Bontebrug/Ulft begon de bebouwing. Het aantal inwoners was in 1857 voldoende om ter plaatse een kerk te […]

Gewelfschildering 2 Walburgiskerk

In het noordertransept zijn er vele personages op de gewelven geschilderd. De twaalf apostelen en de profeten zijn door elkaar afgebeeld, met elke een eigen banderol. Al die banderollen geven beurtelings een zin uit de geloofsartikelen. Jacobus de Meerdere is hier afgebeeld met een pelgrimsstaf in de rechteroksel geklemd waarop een Jacobsschelp is bevestigd.

Muurschildering

Het kerkgebouw bevat een keur aan muur- en gewelfschilderingen, daterende uit de tijd dat de kerk nog rooms-katholiek was. In de periode 1440-1450 werden diverse wanden, zuilen en bogen beschilderd met heiligenfiguren. Ondanks het witkalken tijdens de Reformatie, vele forse verbouwingen, oorlogen en brand zijn er enige schilderingen overgebleven. In 1958 werden tijdens de restauratie […]

Beeld 1

Na de afronding van de bouw van de R.K. Jacobuskerk ontving de bouwpastoor A.van Bekkum bij zijn vertrek uit de Sint Ludgerusparochie (1957) een houten Jacobusbeeld. Het beeld werd vervaardigd door de beeldhouwer P. Jungblut uit Bilthoven als teken van onderlinge verbondenheid tussen die twee parochies. Jacobus draagt een pelgrimshoed met schelp. Hij heeft in […]

Glas-in-loodraam

De Dominicuskerk werd gebouwd in de periode 1883-1893. Geïnspireerd door de Italiaanse gotiek ontwierp P.H.J. Cuypers, één van de belangrijkste architecten van die tijd, dit kerkgebouw. Ook de glas-in-loodramen werden door Cuypers ontworpen, zodat de kerk een harmonische uitstraling heeft gekregen. Het atelier van Cuypers vervaardigde echter geen gebrandschilderde ramen. Deze werden daarom gemaakt door […]

Gemeentevlag

De nieuwe gemeente Alphen-Chaam is per 1 januari 1997 gevormd uit (de gehele) voormalige gemeente Chaam en delen van de voormalige gemeenten Alphen en Riel (alleen de kern Alphen) en Nieuw-Ginneken (de woonkernen Galder en Strijbeek). Hierna werden er twee ontwerpen aan de Hoge Raad van Adel voorgelegd: één van een gemeentewapen en één van […]