Muurschildering

Vlak buiten het centrum van Doetinchem staat sinds 1934 de rooms-katholieke parochiekerk “Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming”. Deze kerk werd gebouwd ter vervanging van de Waterstaatskerk van 1860. Door de ligging in de wijk De Pas, in de nabijheid van het Pasplein wordt zij ook wel aangeduid als de Mariakerk op de Pas, maar vooral als […]

Dekselbokaal

Het Sint Jacobsgilde is een broederschap. De leden waren welgesteld en ondersteunden pelgrims op hun bedevaart. Daarnaast verrichtten zij liefdadig werk. Ook ondernamen zij bedevaarten voor boetedoening en reflectie. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de opmars van het protestantisme in de Nederlanden ging dit katholieke gebruik gewoon door. Deze met zilver vergulde dekselbokaal (afmetingen 28,8 […]

Schildering

De Sint Jozefkerk bestaat uit een middenschip met twee zijbeuken. Gezien vanaf de entree ziet men tegen het eind van de rechter zijbeuk het Sint Jozefaltaar, vlakbij het liturgisch centrum. Het Sint Jozefaltaar werd omstreeks 1898 gemaakt door beeldhouwer F.W. Mengelberg te Utrecht.Het centrale deel van het Sint Jozefaltaar geeft Sint Jozef weer als timmerman […]

Muurschildering

Het oudste gebouw in Lochem is de Grote of Gudula Kerk. Deze werd in zijn huidige vorm rond 1400 gebouwd. Gezien het inwonertal van tachtig tot honderd mensen en de toenmalige stand der techniek een prestatie van formaat. Deze kerk binnenlopend gaat men meteen naar rechts om een grote muurschildering op de zuidwand te zien. […]

Glas-in-loodraam

Boven-Leeuwen behoort tot de gemeente West Maas en Waal. Aan de pastoor Schoenmakersstraat staat de katholieke Sint-Willibrorduskerk, gebouwd in 1916-1918 met als architect Wolter te Riele. Vele gebrandschilderde glas-in-loodramen zijn er aanwezig. In de zijbeuken zijn zeventien ramen van heiligen en apostelen. Eén ervan betreft Jacobus de Meerdere, met een boek in zijn linker hand […]

Gewelfschildering 1 Walburgiskerk

In het zuidertransept vindt men vijfentwintig gewelfschilderingen uit de periode van ongeveer 1600. Jacobus de Meerdere heeft een pelgrimshoed op zijn hoofd met een Jacobsschelp, in zijn rechterhand een pelgrimsstaf en in zijn linkerhand het Boek. De naam van deze apostel is te lezen op een tekstband, links van hem : St. Jacobus Major

Sint-Jacobstoren

Bij het aanleg van het Kronenburgerpark maakte men gebruik van de bewaard gebleven historische delen van de oude vesting. Aan de noordzijde van het park vindt men de Sint Jacobstoren, dicht bij de Sint-Jacobskapel. De huidige vijver was vroeger een gracht: Sint Jacobsgracht. Boven op dit bolwerk stond eens de Sint Jacobsmolen. De naamgeving van […]

Sint-Jacobuskerk (r.k.)

Deze kerk van Sint Jacobus de Meerdere werd in 1956/1957 onder leiding van de bouwpastor A.van Bekkum gebouwd als kruisbasiliek. De kerk is sober en stoer, ook aan de binnenzijde. In 1972 zijn in Zuilen de parochies van St. Ludgerus, St. Jacobus en St. Salvator samengevoegd, waarbij de St. Jacobuskerk de centrale Rooms Katholieke kerk […]

Glas-in-loodraam

Dit kerkgebouw aan de Keizersgracht bevat in het middenschip een aantal glas-in-loodramen, waarvan één de heilige Jacobus de Meerdere weergeeft. Dit raam is rond 1900 gemaakt door de firma Nicolas. Onder zijn figuur staat zijn naam “Sanctus Jacobus Major”. Jacobus houdt in zijn rechter hand een pelgrimsstaf met een kelkje vast.

Glas-in-loodraam

De kerk van Zuiddorpe is gebouwd in 1886, naar een ontwerp van de architect Petrus van Genk uit Bergen op Zoom (1844-1919). De gebruikte bouwstijl is neogotisch, waarbij duidelijk streekeigen toepassingen van de gotiek zijn verwerkt, zoals de constructie van de ramen. De constructie van de grote gebrandschilderde ramen is eenvoudig gehouden door drielichtvensters toe […]