Muurschildering

Vlak buiten het centrum van Doetinchem staat sinds 1934 de rooms-katholieke parochiekerk “Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming”. Deze kerk werd gebouwd ter vervanging van de Waterstaatskerk van 1860. Door de ligging in de wijk De Pas, in de nabijheid van het Pasplein wordt zij ook wel aangeduid als de Mariakerk op de Pas, maar vooral als […]

Dekselbokaal

Het Sint Jacobsgilde is een broederschap. De leden waren welgesteld en ondersteunden pelgrims op hun bedevaart. Daarnaast verrichtten zij liefdadig werk. Ook ondernamen zij bedevaarten voor boetedoening en reflectie. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de opmars van het protestantisme in de Nederlanden ging dit katholieke gebruik gewoon door. Deze met zilver vergulde dekselbokaal (afmetingen 28,8 […]

Muurschildering

Ten oosten van Emmen staat een rooms-katholiek kerkgebouw in Barger Oosterveld. Deze Gerardus Majellakerk werd gebouwd in 1905-1906. De kerk binnenlopend ziet men meteen de zuilen tussen het middenschip en de zijbeuken. Aan de binnenkant ervan en op de muur bij het liturgisch centrum, tegenover de eerste zuil aan beide kanten, staan de twaalf apostelen. […]

Muurschildering

In dit kerkgebouw heeft men dankzij de restauratie (1967-1980) vele muur- en gewelfschilderingen te voorschijn kunnen halen. Mogelijk zijn die schilderingen van voor 1500. Rondom het koor staan twaalf pilaren als symbolische voorstelling van de twaalf apostelen. Op de  middelste twee zuilen staan afgebeeld Christus en Maria. De overige tien pilaren zijn voor de twaalf […]

Altaarbeeld

Deze Martinuskerk is in 1875 gebouwd ten behoeve van de nieuwe parochie, oostelijk van de stadskerk. Vanuit het midden van de kerk, vooraan, ziet men voor zich onder de grote ramen het oude hoofdaltaar. Dit altaar is ontworpen door Wilhelm Mengelberg. Het werd in de beginjaren 1890 geplaatst. Het hield stand toen bij de bevrijding […]

Wandtapijt

Het betreffende wandtapijt hangt aan de muur in het linker travee, aan de westzijde van het koor. De grootte van het wandtapijt is ongeveer één bij twee meter. Het is gemaakt en gesigneerd door mevrouw Hildegard Brom-Fischer en geschonken door de familie Weidemann in 1954-1955. Op het wandtapijt is Maria afgebeeld als een vorstin met […]

Gevelsteen

Op deze gevelsteen, aangebracht in 1990, ziet men Jacobus de Meerdere afgebeeld als een pelgrim met een pelgrimsstaf en een jacobsschelp boven zijn hoofd. Deze gevelsteen past in deze omgeving rond de Jacobikerk, met een sterk historische relatie met apostel Jacobus de Meerdere.

Schilderij 6 het vijfde werk der barmhartigheid: het herbergen van de reizigers

Paneel van een veelluik met de zeven werken der barmhartigheid: (5) het herbergen van de reizigers. De zeven werken van barmhartigheid; 1: Het spijzen van de hongerigen 2: Het laven van de dorstigen 3: Het kleden van de naakten 4: Het begraven van de doden 5: Het herbergen van de reizigers 6: Het bezoeken van […]

Beeld

Eén van de vier katholieke kerken in Volendam is de St.Vincentiuskerk. In het verleden werd de kerk meerdere keren verbouwd. Nimmer was het de bedoeling daar een monumentale kerk neer te zetten, noch in bouwkundig opzicht, noch uit kunstzinnig oogpunt. Ook het interieur van de kerk met de altaren, beelden, kruiswegstaties en verschillende kunstvoorwerpen getuigt […]

Glas-in-loodraam

Het kerkgebouw inlopend ziet men in het priesterkoor een aantal glas-in-loodramen, die in een heldere kleurschakeling zijn uitgevoerd. Het middelste raam beeldt de gekruisigde Christus uit, rechts daarvan de apostelen Petrus en Johannes en links Philippus en Jacobus de Meerdere. Jacobus de Meerdere is herkenbaar aan zijn pelgrimsstaf met een kelk. Zijn naam staat geschreven […]