Muurschildering

Vlak buiten het centrum van Doetinchem staat sinds 1934 de rooms-katholieke parochiekerk “Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming”. Deze kerk werd gebouwd ter vervanging van de Waterstaatskerk van 1860. Door de ligging in de wijk De Pas, in de nabijheid van het Pasplein wordt zij ook wel aangeduid als de Mariakerk op de Pas, maar vooral als […]

Dekselbokaal

Het Sint Jacobsgilde is een broederschap. De leden waren welgesteld en ondersteunden pelgrims op hun bedevaart. Daarnaast verrichtten zij liefdadig werk. Ook ondernamen zij bedevaarten voor boetedoening en reflectie. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de opmars van het protestantisme in de Nederlanden ging dit katholieke gebruik gewoon door. Deze met zilver vergulde dekselbokaal (afmetingen 28,8 […]

Muurschildering

Het belangrijkste monument van Deventer is de Grote of Lebuinuskerk, die in de tweede helft van de 16e eeuw gebouwd werd op de fundamenten van een kerk uit de 11e eeuw. Vele gewelf- en muurschilderingen zijn afkomstig uit de 16e eeuw. Ze werden in de periode 1987-1990 gerestaureerd. Zo ook deze muurschildering met de apostel […]

Muurschildering

In Keijenborg, vlak bij Hengelo (Gld), staat dit kerkgebouw uit 1932 met diverse muurschilderingen. Aan de noordzijde van het priesterkoor zijn drie schilderingen rondom de “processiedeur” door J. ten Horn in 1932 aangebracht. De middelste betreft de apostel Jacobus de Meerdere. Boven zijn linker schouder is in de kalklaag geschreven: Jacobus Major. Jacobus is te […]

Muurschildering

Omstreeks 1200 werd in Beekbergen een nieuwe kerk gebouwd die in de zestiende eeuw de huidige vorm kreeg. De kerk bestond eerst alleen uit het schip met een klein koorgedeelte. Om het schip in de breedte uit te breiden werd er een groot deel van de muur met muurschilderingen aan de zijkant gesloopt (14e eeuw?). […]

Muurschildering

Het Achterhoekse kerkdorp Zieuwent behoorde, tot de gemeentelijke herindeling in 2005, bij de gemeente Lichtenvoorde, hierna bij de gemeente Oost-Gelre. Dit dorp heeft vanaf 1899 een grote neogotische kerk, de Sint Werenfriduskerk, die ook wel “de kathedraal van de Achterhoek” wordt genoemd. De architect ervan was J. Boermans uit Arnhem, die leerling was van de […]

Tabernakel

De Nebo-kerk werd gebouwd in 1926-1928 naar een ontwerp van Jan Stuyt. Op het altaar staat een rechthoekig tabernakel, met erboven een kroon. Het is gemaakt door kunstschilder, glazenier en emailleur Joop Janssen uit Arnhem. Hij heeft op elk van de twee deurtjes drie boven elkaar staande platen van emaille. Elke plaat heeft een eigen […]

Vijzel

Kunstenaar: Anoniem Voorwerp: Vijzel Hoogte: 10,8 cm. Datering: 1500-1600 Objectnummer: BK-NM-4688 Dit is een vijzel van brons, gemaakt in Le Puy (Frankrijk). Een vijzel wordt gebruikt om de medicijnen fijn te malen. Op de buitenkant van deze vijzel zijn de volgende figuren te zien: Maria met kind, Jacobus de Meerdere, St. Barbara en het hoofd […]

Reliëf

Tot de bijzonderheden van de Sint-Laurentiuskerk behoren de tachtig reliëfs die boven in de kerk zijn aangebracht. Ze zijn om twee redenen opmerkelijk: Ten eerste vanwege de steensoort, die in geen enkele Noord-Hollandse kerk op zo’n grote schaal is toegepast, namelijk mergelsteen uit Limburg. Ten tweede door de grote rijkdom aan symbolische voorstellingen. De reliëfs […]

Sint Jacobshuis

In 1580 werd het Sint Jacobshuis door de stad Zierikzee in eigendom overgenomen, omdat het gilde zelf geen middelen meer had om het te onderhouden. In 1582 werd hetzelfde huis bestemd tot bergplaats van de stedelijke artillerie (arsenaal). De voorraad kanonnen, geweren en munitie werd hier geborgen. Eigendommen van het gilde, bestaande uit landerijen, werden […]