Sint-Jacobstraat

Aan het Spui lag het Patmos, een arm straatje in een zeer arme buurt. Aan dit Patmos stichtte de griffier van het Leenhof van Holland omstreeks 1560 een hofje met aanvankelijk zes huisjes, gewijd aan de Heilige Drievuldigheid. Zij werden ook wel Sint-Jacobshuisjes genoemd. In 1563 werd er een kapelletje bij gebouwd. Zeer waarschijnlijk is […]

Schuilkerk Sint Jacobus 3

Omstreeks 1575 kwam de Grote of Sint-Jacobskerk in gebruik bij de calvinisten, waardoor de katholieken hun heil moesten zoeken in een van de circa 75 schuilkerkjes in Den Haag. Omstreeks 1680 werd een bestaand huis, huis Baertwijck, in de Oude Molstraat 35 aangekocht, waarvan het achterste deel als schuilkerk in gebruik kwam. Ook deze schuilkerk […]

Schuilkerk Sint Jacobus 2

Omdat de schuilkerk in de zolderkap van het huis Juffrouw Idastraat 13 (Schuikerk Sint Jacobus 1) bouwvallig was geworden werd in 1721 een schuilkerk gebouwd tussen de huizen van de Juffrouw Idastraat 7 en die van de Molenstraat. Deze werd ingewijd in 1722. De naam was Jacobuskerk, genoemd naar de Grote Jacobskerk, waaruit de katholieken […]