Sint-Jacobsbrug

De brug over de gracht ‘De Nieuwe Delft’ aan de Koornmarkt, de Sint-Jacobsbrug, ontleent zijn naam aan Sint-Jacob, de patroon van het schippersgilde. Deze gracht was de plaats waar de graanschippers zich verzamelden. Uit een charter van 1268 kan men opmaken dat de brug in de 13e eeuw zeer waarschijnlijk Gasthuisbrug werd genoemd. De brug […]