Sint-Jacobskapel

Vóór 1319 werd op het terrein van de Schoterburcht, net buiten de muren van de stad, een Sint-Jacobskapel gebouwd, in eerste instantie bedoeld voor pelgrims. Er is een verordening uit 1319 waarin wordt bepaald, dat leprozen, die meenden dat zij genezen waren, zich in de leprozerie van de Sint-Jacobskapel moesten laten onderzoeken. Later werden er […]