Huis Sint Jacob 1

Bergen op Zoom heeft een duidelijk relatie met de pelgrims naar Santiago de Compostela, hetgeen blijkt uit het feit dat nog tot in de 17de eeuw veel huizen namen hadden, die deze relatie uitdrukten. Dit huis staat op de hoek van de Kremerstraat en het Sint-Catharinaplein en draagt thans de naam Sinte Jacop. Opm.: Omdat […]