Armreliek

Deze armreliek is te vinden in de Sint Jacobuskapel van de kathedraal. Het zou hier gaan om een rest van de rechterarm van de H. Jacobus. Er bestaat slechts één echtheidsoorkonde (zie kopie oorkonde naast reliek !), die door bisschop J.A. Paredis op 12 augustus 1876 werd ondertekend. Hierin verklaart hij dat het object zich […]