Overheidsbekers

Binnen het gilde bestaat een sterke hiërarchie. De ‘Overheyd’ van het gilde kent van oudsher verschillende functies zoals hoofdman, staande deken, wasmeester, borgemeester, vaandrig etc. Deze lieden hadden hun eigen beker die o.a. op de teeravonden werd gebruikt. De teeravond is één van de oudste gebruiken binnen het gilde. En natuurlijk kan dan ook de […]