Beeld 2

Het beeld, gemaakt in Kenia, is uitdrukking van de intensieve band van deze parochie met Kenia. Het symboliseert deze verbondenheid. Het is ingezegend op 25 juli 2010.