Ereleden van het genootschap

Social Share

Lidnr Erelid sinds Naam Verdiensten
181 1989 Jan van Kempen † Grote inspanningen t.b.v. pelgrimsherbergen.
24 1992 Jacobus van der Werff † Eerste penningmeester.
10 1994 Annet van Wiechen Grote verdiensten als bestuurslid en redactie Jacobsstaf.
1 1995 Koen Dircksens  Medeoprichter en eerste voorzitter.
8 1998 Mireille Madou Medeoprichter, bestuurslid, redactie Jacobsstaf en vele lezingen.
235 2012 Herman Gresnigt † Drijvende kracht achter Jacobaliacollectie en mede-initiator jubileumprogramma.
1658 2013 Bas Brouwer Grote inzet tijdens zijn bestuurslidmaatschap als penningmeester, ook was hij op vele terreinen actief en faciliteerde hij mede de grote groei van ons genootschap.
5162 2019 Joost Bol Als voorzitter drijvende kracht achter groei van het Genootschap, de activiteiten rond het lustrum in 2011 en nieuwe initiatieven (o.a Camino academie, Huiskamer in SdC)