Cultura europea do século X, A

Igrexa de Universidade (Santiago de Compostela) 6 de xullo-26 de agosto, 2007 Este libro colectivo intégrase na segunda parte do proxecto Rudesindus, evento plural a diversificado, de carácter turístico e promocional, co que a Consellería de Innovación de Industria e.a. S.A. de Xestión do Plan Jacobeo, en colaboración coas dioceses galegas de Mondoñedo-Ferrol e Ourense, […]