Arthur’s pelgrimage

Arthur’s pelgrimage is een verhaal over een gejaagde en gefrustreerde man. Een levenscrisis legt een fundamenteel gat in zijn ziel bloot. Een gat uitgehold door levenspijnen en jeugdtrauma’s. De roman beschrijft de uitdagingen van het leven als de hoofdfiguur gehoor geeft aan een oproep om onbekende paden te verkennen. In Arthur herkennen we de door […]

Pelgrimeren met God

Wil je af en toe graag even afstand nemen van het alledaagse leven om tot jezelf en tot God te komen? Maak dan een pelgrimage, daadwerkelijk of geestelijk. Dit boek biedt voor 45 dagen een voorraad korte bijbelse overdenkingen, gebeden, vragen en liturgische teksten waaruit je als pelgrim kunt putten, ongeacht de weg die je […]

Pelgrim met God

Geloven is niet gemakkelijk of vanzelfsprekend. Integendeel, geloven is een risicovolle tocht met hoogte- en dieptepunten. Het is een pelgrimsreis met God. In het bijbelboek Hebreeën wordt de levensreis van Abraham en Sara gezien als een model voor de pelgrimsreis die je als gelovige aflegt. In twaalf bijbelstudies worden de geschiedenissen uit Genesis gevolgd. Daarbij […]

Hartenstein

https://www.santiago.nl/media/ultreia-jaargang-2019-nummer-92