Reisebericht des Hieronymus Münzer, Der

Der Nürnberger Arzt Hieronymus Münzer floh 1494 nicht nur vor der Pest, sondern er wollte mehr. Mit verweis auf Aristoteles wollte er sich “der Suche nach der Wahrheit”widmen. Sein Itinirarium zeugt davon, in welchem Masse ihm das gelang. Vorkenntnisse aus Studium und Nürnberger Zusammenhängen sowie die Unterstützung von Kaufleuten, Druckern, Gelehrten und Höflingen halfen ihm, […]

Goths in Spain, the

Visigothic kings ruled Spain throughout the sixth and seventh centuries. What were their political and military achievements? How did they govern their subjects, Hispano-Roman as well as Gothic? What changes, if any, can be traced in their system of government during these two hundred years? What can be learned of their armed forces? Did the […]

Camino de Santiago y los monasterios, el

Europa se hizo peregrinando. Quien lea este libro, que nace como un riachuelo de la fuente siempre fresca de un hombre que suma muchos años, pero no ha perdido las más juveniles ilusiones, aprenderá bellas y convenientes lecciones, no sólo las valiosas del vivir cisterciense y del peregrinar a Compostela, no sólo páginas de arte […]

Wonder van Sint-Maarten, het

Wat geluk voor een stad behelst en hoe een stad reageert op een crisis die duurzaam stedelijk samenleven bedreigt, wordt in verschillende tijden op verschillende manieren ingevuld. “Het wonder van Sint-Maarten” vertelt het verhaal van Utrecht en Sint-Maarten. Sinds de vroege middeleeuwen inspireert deze stadspatroon mensen met verschillende achtergronden om aan een gelukkige stad te […]

Uitzicht op Oudwijk

Utrecht in de twaalfde eeuw: een periode van belangrijke politiek-kerkelijke ontwikkelingen, zich sterk wijzigende onderlinge maatschappelijke verhoudingen en aanzienlijke veranderingen ook op monastiek terrein. Tegen die achtergronden wordt aandacht besteed aan de positie van de Utrechtse ministriale burggraven, in het bijzonder hun betekenis voor het gebied ten oosten van de stad, Oudwijk en omgeving, en […]

Geschiedenis Special

Extra editie van dit magazine: De Jacobsweg als onvergetelijke belevenis De grote routes vanuit Nederland en België Sint Jacobus: zijn leven en zijn legendes De belangrijkste plekken onderweg Onderdak en evenementen Bedevaart als bezinning en zingeving

Geschiedenis Special

Extra uitgave van dit magazine: Sint Jacobus Leven en dood van de heilige Routes door Nederland en België Netwerk van wegen Pelgrimsdracht Mantel staf en schelp Camino Francés Hoofdroute door Spanje

Wereldwandelaars, de

Ze werden voor een dubbeltje geboren. Geestdriftige jonge mannen en vrouwen, twintigers, afkomstig uit volkswijken in Den Haag, Delft en Amsterdam. Ze vonden elkaar in hun idealen: geheelonthouders waren ze, vegetariërs, pacifisten, strijdend voor sociale gelijkheid en op zoek naar vrijheid in de natuur. Ze vonden elkaar in hun idealen: geheelonthouders waren ze, vegetariërs, pacifisten, […]