Sint Jacobsgilde

In het Sint Jacobsgilde waren de zeevarenden verenigd, dus de schippers buitengaats. Er bestond in Zierikzee nog een apart gilde voor de binnenschippers. Het Sint Jacobsgilde heeft lang bestaan en was veelal rijk en invloedrijk. In 1352 krijgt het toestemming van graaf Willem V om op de top van een hoog duin een vuur te […]

Sint-Jacobstraat

Over de naamgeving van deze straat zijn vooralsnog geen nadere bijzonderheden bekend.

Sint-Jacobshofje

De visserij is één van de belangrijkste welvaartsbronnen voor Zierikzee geweest. In het midden van de 17de eeuw bestond de vloot uit bijna 100 schepen. Echter in de loop van de 18de eeuw werd de vissersvloot door de concurrentie van andere plaatsen steeds kleiner. De markt werd kleiner. Op 30 juli 1805 werd uiteindelijk de […]

Sint Jacobshuis

In 1580 werd het Sint Jacobshuis door de stad Zierikzee in eigendom overgenomen, omdat het gilde zelf geen middelen meer had om het te onderhouden. In 1582 werd hetzelfde huis bestemd tot bergplaats van de stedelijke artillerie (arsenaal). De voorraad kanonnen, geweren en munitie werd hier geborgen. Eigendommen van het gilde, bestaande uit landerijen, werden […]