Luidklok

Luidklok, de kleinste van het driegelui. Deze klok werd vervaardigd door Eijsbouts-Lips in 1948 en meet ca. 61 cm in de onderdoorsnede. Haar gewicht bedraagt ongeveer 140 kg, haar slagtoon is e 2. De opschriften zijn in de klokwand gegraveerd, naast gietersnaam en jaartal lezen wij nog: VOCOR JACOBUS