Linnenweversgilde

In Groningen bestond een Linnenweversgilde met Sint Jacobus als patroonheilige. De wevers waren al bekend in 1436. Het eerste keur van dit gilde dateert van 1588. In de collectie van het Groninger Museum bevindt zich een gildepenning van de linnenwevers. Op de penning is geen verwijzing naar Jacobus. Vandaar dat de penning niet opgenomen is […]

Hoedenmakersgilde

Het Hoedenmakersgilde in Groningen werd opgericht in 1499. Het gilde had Sint Jacobus als patroonheilige. Het gilde onderhield een licht in de Martinikerk. De laatste gildebroeders traden toe in 1825. In de collectie van het Groninger Museum bevindt zich een gildestaf van het Hoedenmakersgilde. Op deze staf bevinden zich geen verwijzingen naar de patroonheilige en […]

Sint-Jacobusaltaar, -vicarie en -prebende

Roemeling vermeldt in zijn gedegen onderzoek van de kerken in de drie noordelijke provincies een Sint-Jacobusaltaar, -vicarie en -prebende in Stad Groningen. De beschrijving na de Martinikerk is echter enigszins onduidelijk. De aangegeven Nicolaaskerk, later Mariakerk is niet in andere bronnen te traceren. Wel is de  Aa-kerk een opvolger van een kapel gewijd aan Nicolaas […]

Klokafgietsel Zuurdijk

Dit is een afgietsel in gips van een afbeelding op een klok uit Zuurdijk. In de band met figuren en tekst staat rechts een afbeelding van Jacobus Major. Hij heeft een lange baard en draagt een muts. In zijn linker hand houdt hij een staf en in zijn rechter hand een boek. Het object stamt […]

Klokafgietsel Bedum

Het afgietsel in gips is van een afbeelding op een klok van de r.k. kerk in Bedum. Jacobus is afgebeeld met een lange baard, met onbedekt hoofd, op blote voeten en gehuld in een lang gewaad. In zijn rechter hand houdt hij een staf. Het object stamt uit 1880 en de gieters van de klok […]

Klokafgietsel Leegkerk (plus ontwerp)

Het afgietsel in gips betreft een afbeelding op een klok in Leegkerk. Jacobus is afgebeeld in pelgrimsgewaad met op zijn borst drie schelpen. In zijn rechter hand houdt hij een staf. Deze staf eindigt in een kruis. Dit is ongebruikelijk, want meestal eindigt hij in een knop waaraan vaak een kalebas (flespompoen) die dienst doet […]

Monstrans

Deze verguld zilveren monstrans is gemaakt voor de kerk in Campen (Ost-Friesland) en in de collectie van het Groninger Museum terecht gekomen. Ter hoogte van de cilinder zijn Elizabeth van Thüringen (met aan haar voeten Sint Hubertus met hert) en  de Evangelist Johannes afgebeeld. Op de verdieping daarboven zijn Catharina afgebeeld en links Jacobus de […]

Aurifries

Op dit kazuifel staan op het aurifries op de voorzijde drie heiligen en wel van boven naar beneden Jacobus Maior, Ursula en Simon. Jacobus draagt een lang gewaag en een mantel en een breedgerande hoed. Over zijn rechter schouder draagt hij een tas die op zijn linker heup rust. In zijn linker hand heeft hij […]

Miskelk

De verguld zilveren miskelk is afkomstig uit Delfzijl. De vele schelpen die op deze kelk zijn afgebeeld verwijzen vermoedelijk naar Jacobus Major. De voet van de kelk is in 1661 gemaakt door Hindrick Muntinck Jr. uit Groningen. Het bekergedeelte is in 1845 vernieuwd door Antonius Ignatius Swarte, eveneens uit Groningen. Het objectnummer is 1994.0155.

Klokafgietsel Ulrum

In de serie afgietsels van klokken is er ook een van een klok uit Ulrum. Afgebeeld is Sint Jacobus de Meerdere. Hij draagt een mantel en een pelgrimsmuts. In zijn rechterhand heeft hij een staf en in zijn linker hand een boek. (De kwaliteit van de afbeelding is slecht, maar het volgen van de link […]