Gevelsteen

Deze gevelsteen, waarop het wapen van de familie Oosting staat afgebeeld, is ingemetseld in de buitenmuur (Museumlaantje) van de tentoonstellingszaal van het Drents Museum. Er staan drie Jacobsschelpen op, alsmede het jaartal 1639. J.E. Ennik, die de geschiedenis van deze gevelsteen beschrijft, maakt aannemelijk, dat het heeft toebehoord aan Wycher Oosting (1618-1690). Het jaartal zou […]