Miskelk

Deze miskelk behoorde tot de inventaris van de oude Sint-Jacobus Majorkerk. Op de voet staat een afbeelding van Jacobus met een staf en een breedgerande hoed met schelpen op de rand.  

Sint-Jacobus Major kerk-a (r.k.)

In 1867 is in Akersloot een neogotische katholieke kerk gebouwd. Ontwerper was de architect Th. Asseler. Deze Jacobuskerk vertoonde na bijna 100 jaar ernstige tekenen van verval. De torenspits en de pinakels op het gebouw waren in zeer slechte staat. Technici van het bisdom adviseerden sloop van het oude kerkgebouw. De kerk is in 1968 […]

Jacobuskerk-b

Het dorp Akersloot bezat voorheen een mooie laat-gotische kerk, door verbouwing ontstaan uit een 13e-eeuws romaans kerkje, dat gewijd was aan Sint-Jacob. In 1290 zijn tegen het romaanse kerkje het vroeg-gotische koor en sacristie aangebouwd. Wanneer het gotische schip is gebouwd is onbekend. In 1359 is een toren gebouwd. In 1652 stortte de toren in […]

Jacobuskerk-a

Sinds de vroege middeleeuwen staat er een kerk in Akersloot. De kerk is omgeven door een kerkhof. De kerk was een dochterkerk van Limmen. Rond 1100 moet de eerste kerk gebouwd zijn in Akersloot. In 1108 schenkt bisschop Barchard van Utrecht Limmen met afhankelijkheden (waaronder Akersloot) aan het kapittel van Ste. Marie in Utrecht. In […]

Beeld 2

Dit houten beeld is door pastoor Hageman in 1982 meengenomen uit Santiago de Compostela. Jacobus draagt een lang gewaad en een breed gerande hoed. In zijn rechter hand heeft hij een forse pelgrimsstaf met een kalebas. Zijn linker arm heeft hij uitgestrekt en het lijkt net of hij een preek houdt voor zijn toehoorders. Onder […]

Beeld 1

Dit beeld van gips is afkomstig uit de oude, gesloopte Jacobuskerk. Evenals de oude kerk was de toestand van dit beeld zorgwekkend.  Het is door mevrouw Hanneke van Leeuwen belangeloos gerestaureerd en opnieuw beschilderd. Jacobus draagt een lange zwarte mantel met een schoudermantel waar links en rechts een schelp op is bevestigd. Verder draagt hij […]

Sint-Jacobus Major kerk-b (r.k.)

Ter vervanging van de neogotische kerk is in 1968 deze moderne kerk gebouwd die in 1972 in gebruik is genomen. In 1966 werd pastoor Cornelis Jacobus Hageman in Akersloot benoemd. Hij kreeg van de bisschop de opdracht mee een nieuwe kerk te bouwen. Hij is de bouwpastoor van de huidige Jacobuskerk. Hageman tekende het ontwerp […]

Jacobuskerk-c (p.c.)

In 1836 was het bestaande kerkgebouw zodanig vervallen dat het moest worden afgebroken. Op de muren van het kerkschip werd de huidige kleinere kerk opgetrokken met afbraakmateriaal van de oude kerk. Het is een zaalkerk. De kerk heeft een houten torentje. De kerk werd op 8 oktober 1837 in gebruik genomen en in 1895 aan […]

Sint-Jacobusschool

De stichting van een parochiale school stond al vanaf 1876 op de agenda van het kerkbestuur van Akersloot. Om de bouw van de school te realiseren werd de boerderij en de woning van de weduwe Baltus aangekocht. Bouwpastoor was pastoor Muller. Door aannemer Terluin werden deze gebouwen verbouwd tot school voor een bedrag van 12.163,00 […]

Schelpmotief

In het plein vóór de kerk is met afwijkend gekleurde straatstenen een schelpmotief aangebracht. De stralen komen samen in de richting van de ingang.