Beeldje op gevel boven de voordeur

Dit beeldje is geplaatst boven de voordeur van het pand Branderijstraat 16 in Vlissingen. Het pand heet “Achter St.Jacob” en dat is toepasselijk vanwege de locatie van het pand t.o.v. de kerk. Op het beeldje staat de tekst “Santiago”.

zegel Andreasparochie Sluis met jacobsschelp

Stempel van de St.Andreasparochie, West-Zeeuws Vlaanderen. Het is in 2017 ontworpen door Rino Pieters uit Ardenburg, in opdracht van genoemde parochie. De afbeelding op de stempel is voorzien van een jacobsschelp. De stempel ligt inmiddels bij de balie van het museum Het Belfort, Groote Markt 1 te Sluis. Pelgrims die een stempel willen kunnen daar […]

Plaquette Via Brugensis

Plaquette, aangebracht op de zijgevel van Museum Bizarium in Sluis. Het beschrijft het feit en de geschiedenis van een aanvoerroute naar Santiago via Sluis en Brugge.

Jacobusmonument Vlissingen

Op 14 mei 2022 is  op initiatief van het St.Jacobscafe het pelgrimsmonument onthuld. Rondom het monument staan vier sokkeltjes, waarop een windroos met richting en afstand, een QR-code met het verhaal van Santiago en een bronzen schelp liggen. Hieraan is nog een klein zuiltje toegevoegd met een lessenaar met wetenswaardigheden. Het vier meter hoge monument […]

Gedenksteen Sint-Jacobskapel en -gasthuis

In 2011 is in het trottoir van het Sint-Catharinaplein een gedenksteen gelegd op de plaats waar de verdwenen Sint-Jacobskapel en -gasthuis gestaan hebben. Op de steen zijn aangebracht een Sint Jacobsschelp, de jaartallen 1424-1580, de namen Sint Jacobskapel en -gasthuis, het stadswapen van Bergen op Zoom, het jaartal 2011 en de initiatiefnemers 5 jaar Wijkcommissie […]

Gastrocafé Santiago

Deze horecagelegenheid heeft zijn naam te danken aan het uitzicht op de St. Jacobskerk. Sint Jacob was al vernoemd, dus was Santiago nog over.

Sint Jacobs café

Dit café aan de Oude Markt is genoemd naar het zicht op de St. Jacobskerk.

Sint Jacobsstraat

De straat leidt van de Kleine Markt naar de Grote Markt en eindigt daar tegenover de St. Jacobskerk. In het plaveisel is een jacobsschelp aangebracht (zie afbeelding). In deze straat was een aantal jaren de overkapte Jacobuspassage gelegen maar inmiddels is de overkapping  afgebroken.

Kazuifel detail

Op een 16e eeuws kazuifel in een RK kerk (vermoedelijk H. Maria Magdalenakerk) is een afbeelding van Jacobus de Meerdere geborduurd. In de rechter hand houdt Jacobus een staf en een reistas met een schelp.  

Penning Schippersgilde 1599

In Middelburg bestond een schippersgilde met Jacobus de Meerdere als patroonheilige. Het gilde bestond vanaf vóór 1462 en is in 1822 ontbonden. De volledige naam was Sint Jacobsgilde tot Noortmonster. Op de penning zien wij een afbeelding van Jacobus de Meerdere, staand op een strand met aan de kim een opkomende of ondergaande zon. Jacobus […]