Glas-in-loodraam

De R.K. H. Martinuskerk staat in Baak, gelegen ten zuiden van Zutphen, aan de oostzijde van de IJssel. Elk van de vijf gebrandschilderde glas-in-loodramen in het koorgedeelte bestaat uit drie delen. Het bovenste deel bevat musicerende engelen. Het middelste deel bevat een thema en het onderste deel de heiligen en/of de apostelen. Al deze ramen […]

Glas-in-loodraam 1

Sint-Jacob en Sint-Jozef Glasraam – 1978, Frans Nicolas sr. In de apsis van de kerk zijn apostelen en andere heiligen twee aan twee in lancetvormige ramen geplaatst. Links van het koor, naast de heilige Jozef, is Jacobus te zien. Hij is gekleed in het bekende apostelgewaad. Op het hoofd draagt hij de breedgerande pelgrimshoed, versierd […]

Glas-in-loodraam

In de grote ramen van de kerk staan de twaalf apostelen met hun attributen en een artikel uit de Apostolische Geloofsbelijdenis. Volgens Augustinus zouden de apostelen nog eenmaal in Jeruzalem bijeen komen om het belangrijkste van hun religie te vermelden. Jacobus de Meerdere is herkenbaar aan zijn staf en had als artikel “Die ontvangen is […]

Glas-in-loodraam

Het glas-in-loodraam in de Sint-Jacobuskerk in Valburg is van de glazenier P. Barten (1949): een eenvoudig, kleurrijk raam, waar de schelpen aanduiden, dat het betrekking heeft op Sint-Jacobus.

Glas-in-loodraam

De Sint-Annakapel dateert van het begin van de 16de eeuw. Het gebouw en de inrichting zijn ongeschonden door de Beeldenstorm gekomen. In de kapel vindt u twee ramen waarop een schelp staat afgebeeld. Deze zijn aangebracht n.a.v. het volbrengen van de Santiago-bedevaart door de stichter, Willem Claesz.

Glas-in-loodraam

In de Basiliek van de Heiligen Wiro, Plechelmus en Otgerus is in de zuidelijke zijbeuk een glas-in-loodraam met een afbeelding van Jacobus aangebracht. Afgebeeld is een zittende Jacobus gekleed in een wijde mantel en op de borst twee spelden met een schelp. Hij heeft aan de rechterkant een pelgrimstas met een lange riem over zijn […]

Glas-in-loodraam

Rossum is een kerkdorp in de gemeente Dinkelland , tussen Oldenzaal en Ootmarsum, in de provincie Overijssel. In de periode 1939-1940 werd de oude Waterstaatskerk vervangen door het huidige, in gele machinale bakstenen opgetrokken, gebouw. Binnenlopend ziet men aan de linker kant de apostel Jacobus de Meerdere op het vierde raam, gemaakt door de glazenier […]

Glas-in-loodraam

De huidige Protestante kerk op het kerkplein is rond 1350 gebouwd als rooms-katholieke kerk. In 1595 is de gehele RK parochie, op vier gezinnen na, door de reformatie overgegaan naar de nieuwe godsdienst. Die vier katholieke gezinnen kregen hulp om zich in hun geestelijke behoeften te laten verzorgen. Vanaf 1654 konden ze in de regio […]

Glas-in-loodraam

De Sint Janskerk is een indrukwekkend gebouw, vooral door de vele glas-in-loodramen. Men denkt dat de glas-in-loodramen van vóór 1500 zijn met de glasschildering uit de 16e eeuw. De dertien apostelramen in het koor zijn hoog geplaatst. Zodanig dat Christus midden in de as van het gebouw staat en de twaalf apostelen aan weerszijden. Apostel […]

Glas-in-loodraam

In middentransept, dus tussen het schip en het koor, bevinden zich de apostelenramen. Hoog in deze ruimte begint deze reeks met de apostel Petrus, dan de apostel Andreas, gevolgd door de apostel Jacobus de Meerdere. Hij is herkenbaar aan zijn pelgrimsstaf. De tekst “Qui conceptus est de spirito sancto”uit het Credo wordt vaak gekoppeld aan […]