Friese Sint-Jacobsstad

Franeker heeft een lange traditie van Sint-Jacobsverering. Dit blijkt allereerst uit de zgn. Franeker Vrijbrief, waarin voor 30 jaar een vrijgeleide wordt gegeven aan de bewoners van Westergo (go = gouw), een van de drie streken waarin de provincie Friesland in vroeger tijden was ingedeeld, waardoor zij op de vooravond en op de feestdag van […]