Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Contactpersonen:
Peter Dormans/Margriet van der Burgt
Erna Huijink
Jan Kamphorst
Co de Leeuw
Wim Loos

Beste pelgrimsvrienden van de regio Midden-Nederland.,
Beste Midden-Nederland Test nieuwsbrief,

 De voorstelling op zaterdag 2 december van Helga van der Wijst "Wandelen met Helga"december in Eemnes is AFGELAST.

We kregen gisteren een mailtje dat Hella van der Wijst wegens ziekte verhinderd is. Er wordt in 2024 een nieuwe datum bekend gemaakt.

Een terugblik naar de filmavond op dinsdag 14 in Laren met als thema "film van Cok en Ellie Verhoef over hun fietstocht naar Santiago de Compostela". Deze was met 59 mensen druk bezocht en ook het café St. Jacques daarna was erg gezellig.

Dinsdag 9 januari 2024,
Café  St. Jacques (Nieuwjaarsborrel).
Restaurant Coava,Plein 2, 3861 AB Nijkerk, van 18.00-20-00 uur.
Aanmelden is niet nodig.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Kamphorst, tel. 06-83047857.


Samenstelling regiocommissie.

Tijdens de vergadering van de regiocommissie op 20 november heeft Peter Dormans afscheid genomen van de commissie. We hebben hem bedankt voor al het werk dat hij voor ons gedaan heeft.
Peter Hesseling was bij de vergadering aanwezig en heeft hem de zilveren speld overhandigd. (zie foto hierboven)
Gelukkig wil Mariet van der Burgt ons clubje komen versterken.
Wij stellen haar hieronder aan jullie voor.

Mariet van der Burgt is in de werkgroep de opvolger geworden van Peter Dormans. Ze is sinds 2015 lid van het Genootschap en is 4x naar Santiago de Compostella gelopen en 2x gefietst via verschillende routes. Momenteel is ze informant en coördinator van de werkgroep informanten waarmee ze eind 2024 gaat stoppen. Mariet wordt o.a. belast met het beantwoorden van de binnengekomen e-mails en het verwerken van de aanmeldingen van de activiteiten en het gezamenlijk organiseren van nieuwe activiteiten. Op maandag 20 november heeft ze de eerste bijeenkomst van de commissie bijgewoond. Ze is enthousiast en heeft veel zin om aan de slag te gaan.

Een warme groet van de Regiocommissie Midden-Nederland.
Co, Erna,Jan, Mariet en Wim.
e-mail: regio.midden-nederland@santiago.nl

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Ledensecretariaat

Het ledensecretariaat  van het genootschap blijft graag op de hoogte van veranderingen van woonadres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit is door u zelf aan te passen door in te loggen op de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob:

 Klik op het woord inloggen linksboven op de home page van de website.

 

 •  Vul uw gebruikersnaam + wachtwoord in
 • Klik op Inloggen.
 • Klik op de tekst 'mijn account'.
  Je ziet nu de profielinformatie.
 • Klik op profiel bewerken.
 • Wijzig de gegevens die gewijzigd moeten worden.
 • Rol naar beneden.
 • Klik op Profiel bijwerken.

 • Voor het wijzigen van e-mailadres en/of wachtwoord: klik op email en wachtwoord bewerken.
  volg de aanwijzingen op het scherm.

Wijzigingen kunnen ook per email worden doorgegeven aan de ledenadministratie:  ledenadministratie@santiago.nl

 

Uitschrijven    |    Bekijk in browser