Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Contactpersonen:
Peter Dormans
Erna Huijink
Jan Kamphorst
Co de Leeuw
Wim Loos

Beste pelgrimsvrienden van de regio Midden-Nederland.,
Beste van Harselaar,

Een aantal deelnemers vroeg of het mogelijk is om voor aanvang van de de filmavond in Spakenburg iets te eten. Die mogelijkheid is nu in overleg met Jaap  in onderstaande tekst opgenomen. Verder volgen hierna de activiteiten voor de eerste helft van 2023. Let op, van een aantal activiteiten is de datum of de locatie gewijzigd ten opzichte van de vorige nieuwsbrief
Dus pak uw agenda er maar weer bij.

Aan het eind van deze nieuwsbrief vind u een verslag met foto's  van de snertwandeling op 28 januari jl.

Dinsdag 21 februari. Filmavond georganiseerd door Jaap Bunk in Bunschoten-Spakenburg.
Vertoond wordt een film over de tocht die Jaap met nog 3 pelgrims maakte vanuit Spakenburg naar Santiago.
De filmavond vindt plaats in Restaurant “De Mandemaaker”, Kerkstraat 103, 3751 LP Bunschoten-Spakenburg. Vanaf 18.00 uur staat namens de regio de koffie en thee klaar. De voorstelling begint om 18.30 uur en is rond 21.00 uur afgelopen. Voor de voorstelling is er de mogelijkheid om op eigen kosten soep en broodjes te bestellen.
Wij verzoeken jullie om bij "De Mandemaaker" (033-2980255) aan te geven of je hiervan gebruik wilt maken. Parkeren in de omgeving (op loopafstand van "De Mandemaaker") is mogelijk op het Visrokersplein of het Schansplein.
Voor informatie kunnen jullie contact opnemen met Co de Leeuw, tel. 06-53907533.


Dinsdag 14 maart. Café St-Jacques in het Stadscafé, Lieve Vrouwekerkhof 3, 3811BS Amersfoort van 18.00-20.00 uur. Aanmelden is niet nodig.
Het doel is om in een informele en gezellige sfeer ervaringen uit te wisselen, leden te ontmoeten en ideeën op te doen voor een pelgrimstocht.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Wim Loos, tel. 06-48211517.

Zaterdag 18 maart.
Landelijke voorjaarsbijeenkomst in Amersfoort.
Voor informatie ga naar www.santiago.nl

Zaterdag 1 april. Workshop “Reisverhalen schrijven”  (LET OP, GEWIJZIGDE LOCATIE).
Deze workshop wordt verzorgd door Michiel van Straten. De workshop wordt gehouden in "Het Brinkhuis" in Laren, Brink 29, 1251 KT Laren.
Aanvang 13.00 uur. De workshop duurt tot ongeveer 15.30 uur.
Maximum aantal deelnemers is 20. U kunt zich uiterlijk tot maandag 27 maart inschrijven via het e-mail adres van onze regio, onder aan deze nieuwsbrief.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Wim Loos, tel. 06-48211517.

Zaterdag 15 april.
Muziek festival door de Camino Academie in de Janskerk in Utrecht. 
Voor informatie ga naar caminoacademie.nl

Donderdag 20 april.
Lezing door Ad Laney over zijn pelgrimage naar Rome. Nadere gegevens volgen.

Dinsdag 9 mei.
Café St-Jacques in Restaurant De Colonel, Slotlaan 266, 3701GW Zeist, van 18.00-20-00 uur. Aanmelden is niet nodig.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Kamphorst, tel. 06-83047857.

Zaterdag 13 mei (LET OP, GEWIJZIGDE DATUM).
Wandeling in Bikbergen bij Huizen. Nadere gegevens volgen.

Tot slot nog een kort verslag van de Snertwandeling op 28 januari, van de hand van Erna Huijink.
Zaterdag 28 januari j.l. werd het omstreeks 10.00 uur steeds drukker in Restaurant Reynaert in Maarn. Wij verwelkomden 24 deelnemers met koffie voor de start van de Snertwandeling van Maarn naar Austerlitz. In Huize Hans van de Breul was de Snert, vergezeld van roggebrood met spek van zijn ega Hilde, al heet. Een waarlijke beloning met als een extra verrassing van Hans een Caminopijl speldje voor degene die dat nog niet hadden.
Hierna werd de terugweg naar Maarn weer aanvaard.
Daar aangekomen werd deze succesvolle dag afgesloten met een drankje in Restaurant Reynaert. Hier ontstond de discussie over de lengte van de tocht die geboekt stond als 14 km maar daar waren de meningen over verdeeld.

De bijgaande foto’s, ter illustratie van deze geweldige dag, zijn van de hand van onze hoffotograaf Guus van Gunst. ©?Guus/Ria

We verheugen ons op jullie komst bij een of meer van onze activiteiten.

Een warme groet van de Regiocommissie Midden-Nederland.
Co, Erna,Jan, Peter en Wim.
e-mail: regio.midden-nederland@santiago.nl

Uitschrijven    |    Bekijk in browser