Nederlands Genootschap van Sint Jacob Regio Limburg, nieuwsbrief 52 december 2020

Geacht lid van de regio Limburg,

Op de valreep van dit bijzondere jaar 2020 sturen wij een nieuwsbrief in een nieuwe opzet.
Het jaar 2020 dat bijna ten einde loopt heeft ons in haar greep gehad. Én dat geldt voor geheel Nederland in meer of mindere mate, voor Europa en voor grote delen van andere continenten.

Van harte hopen wij dat u vanaf begin maart niet besmet bent geraakt, dat familieleden en anderen die u lief heeft niet getroffen zijn door het virus.

Gelukkig gaan we vanaf januari de beschikking krijgen over één of meerdere vaccins in de hoop dat daarmee de eerste helft van het nieuwe jaar de Covid-19 pandemie een halt wordt toegeroepen.

Voor pelgrimerend Limburg is het aantal activiteiten beperkt gebleven tot een boeiende regio-bijeenkomst begin maart in Tongeren, België.
Café Saint Jacques. de ontmoetings- en informatiebijeenkomsten hebben in januari, februari en maart plaatsgevonden. Een aantal leden van het Genootschap heeft een 1-daagse wandeling gelopen begin mei.

Voor informatie over de activiteiten die in 2021 georganiseerd kunnen/mogen worden verwijzen we naar de webpagina van de regio Limburg.
Afhankelijk van de ontwikkelingen in het nieuwe jaar willen we in maart een regiodag organiseren. Ergens in het voorjaar weer starten met Café Saint Jacques en midden in de zomer de landelijke viering in Roermond van de naamdag van Sint Jacobus in het heilig jaar op zondag 25 juli.  Een dag eerder, op 24 juli, vindt de officiële opening van het schelpenpad bij de Kathedraal plaats.

De regiocommissie (nieuwe naamgeving door het landelijke bestuur) wenst u allen fijne Kerstdagen, veilige jaarwisseling en bovenal een goede gezondheid.

Graag ontmoeten wij u weer in het nieuwe jaar.

Agenda 2021(onder voorbehoud)

6 maart 2021 regiodag regio Limburg

21 maart 2021 landelijke Pelgrimsmis Roermond

25 juli 2021 Jacobusdag Roermond

In het weekend van 24 en 25 juli 2021 zal in Roermond de landelijke viering van het Heilige Jaar 2021 worden georganiseerd.
Een werkgroep is al ruim een jaar aan het werk om in dit weekend een bijzonder aantal activiteiten te organiseren.
In het begin van 2021 krijgt u meer informatie.
Noteer deze data alvast in uw agenda.

Via Coriovallum

De afgelopen maanden hebben wandelaars ontdekt dat het in onze provincie goed wandelen is. Naast het Jacobspad Limburg zijn er nog meer opmerkelijke routes die het bewandelen meer dan de moeite waard zijn. Op de website van de Via Coriovallum staat uitgebreide informatie over deze wandelroute.

Uitschrijven    |    Bekijk in browser