"Jacobus van Compostella" thuis.

Social Share

Op 24 november is het beeld "Jacobus van Compostella" aangekomen in zijn Huis in Utrecht. Het was slechts een kort bezoek.

Tot de definitieve plek is ingericht staat het beeld veilig in depot bij het museum Catharijneconvent.Dit beeld van Jacobus dateert uit de 15de eeuw.
Het is door de heer en mevrouw Ramselaar uit Laren geschonken aan de Stichting Pelgri
msvrienden van Sint Jacob welke het in bruikleen geeft aan het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.
 Bas Brouwer, penningmeester van de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob, draagt het beeld over aan Peter Hesseling, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.