Cursus 'Geschiedenis, kunst en cultuur van de Camino Francés'

Social Share

De regio Utrecht/Rivierenland organiseert deze cursus waarin wordt ingegaan op vragen en thema’s rondom het ontstaan, de geschiedenis, de kunst en cultuur van de Camino Francés.

De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de landelijke Werkgroep Geschiedenis en Cultuur. Aandacht wordt besteed aan de belangrijkste kunststijlen langs de Camino én aan oude verhalen en legenden. De behandelde stof wordt toegelicht met beeldmateriaal en er wordt stil gestaan bij beeldbepalende kerken, kloosters, steden, dorpen en andere wetenswaardigheden langs de Camino.
De cursus omvat drie onderling samenhangende avonden. Als basisboek wordt gebruikt het boek van Mireille Madou 'Onderweg naar Santiago'. Een Camino van kunst, cultuur, legenden en verhalen uit 2010. Voor wie zich verder in de stof wil verdiepen zal een beknopte literatuurlijst beschikbaar zijn. De inleiders zijn: Herman Holtmaat (kunsthistoricus), Nico van Heijningen (schrijver over tekens en symbolen op de Camino) en Tieleke Huijbers (kunsthistorica).

De cursus is bedoeld voor pelgrims (lopers en fietsers) die nog naar Santiago gaan, maar ook voor diegenen die hun tocht al gemaakt hebben en zich willen verdiepen in de cultuurschatten.

Er zijn op dit moment 20 belangstellenden. I.v.m. het huren van de locatie en de organisatie is het minimum aantal deelnemers 40, bij minder kan het helaas niet doorgaan. De cursus wordt gegeven op 3 maandagen: 30 oktober, 13 november en 27 november en start om 19:30 uur. De locatie is Utrecht en het adres volgt nog nader, mogelijk Cervantes. De kosten bedragen € 25,-- p.p. voor 3 avonden plus een hand-out.

Heeft u belangstelling voor deze cursus, dan kunt u dit voor 15 september per email aangeven aan
regio.utrecht-rivierenland@santiago.nl
met daarnaast een overmaking van € 25,- p.p. op rekening NL93 RABO 0140 2884 14 ten name van NL' S GEN VAN SINT JACOB o.v.v cursus Geschiedenis, Camino Francés en de naam van de deelnemer(s). Wanneer blijkt dat er voor deze cursus niet voldoende belangstelling is en de cursus daardoor niet doorgaat, wordt het bedrag per omgaande teruggestort.