Toelichting Kronieken

Social Share

Toelichting bij de jaarkronieken.

 

Een kroniek geeft oorspronkelijk de optekening van historische gebeurtenissen in een strikt chronologische volgorde. Een jaarboek is het werk, dat de voorvallen van een enkel jaar omvat, dikwijls echter wordt het gelijkbetekenend met geschiedenis, soms met kroniek. (Bron Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen 1908).

 

Wat is nu de bedoeling van deze kroniek!

 

In deze kroniek wil ik per jaar vastleggen welke officiële bestuurlijke zaken hebben plaats gevonden zoals:

- wie maakte deel uit van het bestuur en met welke functie,

- hoe was de groei van de vereniging

- waar vonden de voorjaar- en najaarsbijeenkomsten plaats, inclusief vermelding van aantallen deelnemers.

- hoe ontwikkelde de financiële positie zich (aan de hand van het eigen vermogen).

Voor zover mogelijk zijn bijlagen, zoals jaarverslag, financiële stukken en overige relevante stukken toegevoegd.

 

Deze kroniek pretendeert niet compleet of volledig te zijn, het is de persoonlijke keuze geweest van de opsteller. Er is geen poging gedaan om een overzicht te maken van alle vrijwilligers zoals regiocontactpersonen, leden van werk- projectgroepen en activiteitencommissies. De kans om onvolledig te zijn is daarvoor te groot.

 

Veel informatie is verzameld uit de verschillende archieven van de secretarissen, penningmeesters, notulen van de bestuursvergaderingen, ledenbijeenkomsten. Onze “Jacobsstaf” en de “Website” waren belangrijke bronnen. Heel veel dank voor dit bewaren en verzamelen. De verzamelde stukken zullen zorgvuldig worden opgeslagen en bewaard.

 

Mocht u, ondanks mijn zorgvuldig speurwerk, toch nog fouten of onvolkomenheden opmerken, gelieve dit dan te melden bij onze secretaris (secretaris@santiago.nl).

 

Tenslotte; het genootschap kan niet functioneren zonder de vele vrijwilligers die zich op enige wijze voor onze vereniging inzetten. Heel veel dank hiervoor.

 

September 2013,

Terug naar Geschiedenis van het genootschap

Bas Brouwer