Programma voorjaarsbijeenkomst 2020

Social Share

Thuisblijvers

 

Programma

De landelijke voorjaarsbijeenkomst is een ‘thuiswedstrijd’, want deze vindt op 29 februari 2020 plaats in de Janskerk in Utrecht, waar ook ons Huis van Sint Jacob is gevestigd.

De bijeenkomst heeft - net als vorig jaar - een compacte opzet met een drietal programmaonderdelen. In de Janskerk is geen informatiemarkt.

 

In de Janskerk is men welkom vanaf 9:30 uur. Paul van der Velde opent het ochtendprogramma om 10:00 uur met een lezing. De algemene ledenvergadering begint om 11:15 uur en wordt gevolgd door het optreden van ons pelgrimskoor El Orfeón Jacobeo en afgesloten met de pelgrimsparade met muzikale ondersteuning van het koor.

Na de lunchpauze verzorgen Leonie Joosting Bunk (thuiskomer) en Cécile Engels-Verhagen (thuisblijver) een workshop over Thuiskomen of thuisblijven. Daarnaast kan men optioneel de Fiets- en Wandelbeurs gaan bezoeken (tegen gereduceerd tarief).

 

Lezing Paul van der Velde

De lezing heeft als titel: Thuiskomen. Paul van der Velde zal vanuit zijn achtergrond ingaan op pelgrimeren en daarbij ook benoemen welke invloed dat heeft op de thuiskomer en de thuisblijver.

 

Prof. dr. Paul van der Velde is hoogleraar Vergelijkende Godsdienstwetenschap aan de faculteit der Filosofie, Theologie, en Religie wetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij doceert onder andere de vakken Hindoeïsme en Boeddhisme.

 

Algemene ledenvergadering

De ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van het genootschap. De agenda vindt u in Jacobsstaf 124 en als bijlage bij de vergaderstukken.

 

Koorzang El Orfeón Jacobeo

Het koor El Orfeón Jacobeo zal tijdens de voorjaarsbijeenkomst optreden van 12:15 tot 12:45 uur. Het eerste deel van ongeveer 15 minuten bestaat uit een algemeen deel en in het laatste deel worden de pelgrims die dit jaar op pad gaan naar Santiago de Compostela, toegezongen en uitgezwaaid. Het optreden zal worden afgesloten met het lied Ultreia.

 

Thuiskomen of thuisblijven

Waar en wat is ‘thuis’ als je wekenlang op pad bent, gaandeweg steeds meer zaken loslaat en er nieuwe ervaringen voor in de plaats komen?  Hoe kom je weerom? Wat gebeurt er bij de thuisblijver als je partner lange tijd weg is. Heeft ‘thuis’ in die periode nog dezelfde inhoud? Wie komt er na de pelgrimage eigenlijk thuis?

Interactieve workshop door Leonie Joosting Bunk (pelgrim) en Cécile Engels-Verhagen (thuisblijver). Wat zijn jouw ervaringen met thuisblijven en thuiskomen?

 

Fiets- en wandelbeurs 2020

Deelnemers aan het ochtendprogramma kunnen – indien men zich hiervoor heeft opgegeven – op 29 februari ’s middags met korting naar de Fiets- en wandelbeurs in de Jaarbeurs te Utrecht. Op deze beurs is een aantrekkelijk Pelgrimsplein ingericht met de stands van ons genootschap, de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome en vele andere. De bestelde toegangskaarten worden na afloop van het ochtendprogramma verstrekt.

Aanmelden

Aan u de keus! Leden van het Genootschap kunnen zich voor de voorjaarsbijeenkomst inschrijven via het aanmeldingsformulier op de website.