Ridder Bram

Social Share

De jaarlijkse lintjesregen daalde in 2019 ook neer op ons lid Bram van der Wees.

Bram heeft zich door het uitvoeren van een breed scala aan vrijwilligersactiviteiten op kerkelijk, maatschappelijk en cultureel gebied, voor de stad Utrecht en daarbuiten verdienstelijk gemaakt. De Koning heeft gemeend dat het de hoogste tijd is hem hiervoor te onderscheiden.
Een greep uit zijn vele activiteiten. Bram heeft met zijn Stichting de Plantage meer dan 55 boeken uitgebracht over Utrecht en de geschiedenis van de stad. Binnen de Sociëteit De Constructieve heeft Bram het initiatief genomen tot het plaatsen van tegeltableaus. Bram is thans huismeester van het St. Eloyen Gasthuis en penningmeester van het Utrechts Klokkenluidersgilde.
Ook in ons genootschap vervulde hij veel functies: ledenadministrateur, coördinator Huis van Sint Jacob, zakelijk leider van ons koor El Orfeón Jacobeo.
Als hoofdredacteur van de Jacobsstaf zorgde hij dat het blad een nieuw modern uiterlijk kreeg.
Bram was de stuwende kracht achter het project Jacobswegen in Nederland wat resulteerde in twee gidsen die vorig jaar hun tweede druk beleefden. Ook zorgde hij als uitgever voor de productie van diverse uitgaven van ons genootschap zoals Het geheim van de schelp en Praktisch Pelgrimeren.
Bram was ook trekker van de regio Utrecht Zuid/Rivierenland. In die hoedanigheid heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de organisatie van de ledenbijeenkomsten in het lustrumjaar 2011 toen hij zowel in het voor- als in het najaar duizend mensen naar Utrecht wist te lokken.

Op 26 april jl. ontving Bram van Utrechts burgemeester Jan van Zanen het lintje. Bram mag zich nu ridder in de orde van Oranje-Nassau noemen.