Houthem 7 maart: nieuwe pelgrims, nieuwe schelpenroute, nieuwe refugio

Social Share

100 pelgrims zaterdag naar Houthem - Sint Gerlach

Opening nieuwe pelgrimsherberg en schelpenroute

Komende zaterdag 7 maart wordt Houthem - Sint Gerlach bezocht door maar liefst 100 pelgrims

 die van plan zijn om de wereldberoemde pelgrimsroute naar Santiago de Compostella te voet of per fiets te gaan. Deze pelgrims bezoeken een bijeenkomst van het Sint Jacobsgenootschap (redactie: inschrijving voor deze Sint Jacobsgenootschap bijeenkomst is gesloten, zie informatie regio Limburg) en kunnen vanaf 17.30 uur voor het eerst een deel van de nieuwe schelpenroute (bewegwijzering) lopen die ze brengt bij de gerenoveerde refugio (pelgrimsherberg) naast de Houthemse parochiekerk. 

 

Houthem op hoofdroute naar Santiago 

Nu door het Jacobsgenootschap besloten is om Houthem ook op te nemen in de hoofdroute vanuit Roermond/Sittard naar Maastricht bestaat er een actuele en historische aanleiding om de betekenis en uitstraling van deze route te markeren door het opwaarderen van de bewegwijzering. Deze bewegwijzering met een hele serie bronzen schelpen met de gestileerde Santiago-schelp erop is gerealiseerd door een projectgroep vanuit het Dorpsplatform Wij Houthem Sint Gerlach en de hulp van vele sponsoren. Deze schelpen worden in de grond bevestigd en in de regio komen op diverse kruispunten van pelgrimswegen afstand- en wegwijzers van de route naar Santiago de Compostella te staan. Deze schelpen zijn samen met de te plaatsen stenen zuilen in Haasdal/Schimmer en Sibbe/Vilt herkenbare wegwijzers voor de pelgrims die via onze regio onderweg zijn naar Spanje.


Opening nieuwe refugio als pelgrimsherberg

Om de pelgrims naar Sint Gerlachus of onderweg naar Santiago nog beter te kunnen opvangen in Houthem is de pelgrimsherberg (refugio) vernieuwd en is er tegelijk een nieuwe parochiezaal gerealiseerd. De nieuwe refugio wordt zaterdag 7 maart feestelijk ingewijd door plebaan Merkx, prior van de broederschap St.Jacobus uit Roermond.

 

De markering van de route naar Santiago in en rondom pelgrimsoord Houthem - Sint Gerlach is een initiatief van de werkgroep Cultuur van het Dorpsplatform Wij Houthem Sint Gerlach. De vernieuwing van de refugio en realisatie van de parochiezaal komt vanuit het kerkbestuur van de H. Gerlachus.

 

Meer informatie op www.WijHouthem.nl

 

(Informatie volgens persbericht)