Herman Vuijsje in de Groene Amsterdammer

Social Share

Hierin introduceert hij een voor hem nieuw fenomeen: de BAP: de Bewust Alleenlopende Pelgrim.


Een interessant artikel over ontwikkelingen op de hedendaagse camino.