Een schelp en een goed doel

Social Share

Een mooi symbool helpen realiseren en een goed doel steunen. Het kan allebei.


De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie is als begin- en eindpunt van
het Jabikspaad –dat loopt van Sint Jacobiparochie naar Hasselt in
Overijssel- een belangrijk element van deze route. Veel pelgrims gebruiken
deze als aanlooproute naar Santiago de Compostela waarvan
de schelp het symbool is.

 

Om dit symbool een duidelijke betekenis te geven is er een silhouet van de jakobsschelp ontworpen van circa 5x5 meter. Deze is gepland voor het bordes van De Groate Kerk. De jakobsschelp wordt gemaakt van granietkeitjes die in de bestaande verharding worden geplaatst.

Voor pelgrims die de lange tocht naar Santiago de Compostela hier aanvangen een duidelijk symbolisch beginpunt van hun reis. 

 

De kosten van deze schelp bedragen € 13.500,00.
Als u dit project wilt steunen kunt u één of meer granietkeitjes doneren
die gebruikt gaan worden om de schelp te realiseren.

Één te schenken keitje kost € 9,00 waarvan € 2,00 ten goede komt aan het project “Pelgrimeren voor de Jeugd”, een landelijk project dat al veel scholieren enthousiast gemaakt heeft voor het pelgrimeren.

 

 

 

 

Dit initiatief is ontwikkeld door Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie.

 

 

 

 

 

 

Indien u één of meer keitjes wilt schenken, dan kunt u dit doen door
het bedrag over te maken op bankrekeningnummer:
NL88 INGB0005981493 t.n.v. Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob onder
vermelding van uw naam en adres en het aantal keitjes dat u wilt
schenken.