Camino en spiritualiteit.

Social Share

Dit deel van de website, De weg naar binnen, richt zich op camino en spiritualiteit. 

Veel pelgrims hebben onderweg ervaringen die raken aan spiritualiteit.

“Want wat is pelgrimeren anders dan wandelen met je ziel, kijken met je innerlijk oog, luisteren met je hart, en zo het geheim van het leven op het spoor komen.” (Jeroen Gooskens).

 

Dit zal het uitgangspunt zijn van De weg naar binnen.

 

 

 

 

Spiritualiteit                                             

Voor een precieze definitie van wat onder spiritualiteit, al dan niet ‘modern’, verstaan moet worden is deze site niet de aangewezen plaats.
Uit praktische overwegingen zal hier een soort werkdefinitie gehanteerd worden. Met enkel een praktische bedoeling, die niet de pretentie heeft de wijsheid zelfs maar te benaderen, maar enkel om aan te geven wat er verwacht kan worden van bijdragen in De weg naar binnen.


Spiritualiteit gaat over dat deel van de werkelijkheid dat voor onze zintuigen niet waarneembaar is en voor ons verstand niet verklaarbaar en nauwelijks beredeneerbaar. Het gaat over een dimensie die sommigen bovennatuurlijk noemen, anderen spreken van het mystieke, het heilige of het transcendente. En gelovigen spreken over religie en god.


Als de bijdragen in De weg naar binnen hieraan raken en/of gaan over de miraculos del camino lijkt de doelstelling gehaald. Of, om Hans Burgman te citeren, het zal gaan over “…het heimwee naar de wonderen die nog opgeslagen liggen in het arsenaal der ongeleefde dingen”.

     

Inzendingen gevraagd

Van veel pelgrims die de tocht gemaakt hebben kun je –in aansluiting op het bovenstaande-  verhalen horen over gebeurtenissen die op hen diepe indruk gemaakt hebben. Ervaringen waardoor ze veranderd zijn en die vaak een completer, rijker mens van hen hebben gemaakt.

Deze ervaringen kunnen verband houden met de verwondering over de schepping en de verbondenheid die de pelgrim daarbij ervaart met alles wat leeft. Ze kunnen verband houden met de schoonheid in de natuur of in de (bouw)kunst, waardoor het hart zich opent voor andere dimensies. Of ze hangen samen met de ontmoetingen onderweg met medepelgrims en anderen en brengen een speciale verbondenheid teweeg met mensen van nu en vroeger. Overgeleverd aan de eigen eenzaamheid heeft de pelgrim soms een vreemde stilte ervaren, die het pad bleek te openen naar de ‘stilte van binnen’, naar de binnenste kern, waar de pelgrim zichzelf ontmoet.
Het zijn deze ervaringen die onuitwisbaar zijn en die de camino een bijzondere dimensie geven. En die misschien ook ten grondslag liggen aan het ‘virus’ waarmee Santiagopelgrims zeggen ‘besmet’ te zijn geraakt en waarvan ze hopen nooit te genezen.

In De weg naar binnen zal op diverse manieren ruimte geboden worden aan pelgrims die hun ‘verhaal’ hieromtrent willen delen met anderen. Middels (film)beelden, foto’s, eventueel voorzien van een korte tekst of gedicht, weblogs, soms misschien ook middels een (beeldend)verhaal dat zich beter leent voor deze site dan voor De Jacobsstaf.