Refugio's in Friese kerken

Social Share

01WadCamino01WadCamino01WadCamino01WadCamino01WadCamino01WadCamino01WadCamino01WadCamino01WadCamino

 

Op 26 april 2018 heeft Michiel Schrier, Gedeputeerde van de provincie Fryslân, de eerste paal met het refugio-icoon bij de kerk in Swichum in de grond geslagen. Met deze handeling is het project ''Refugio in Friese kerken'' officieel van start gegaan. Twaalf kerken doen mee.

Tien kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) bieden in 2018 onderdak aan wandelaars en fietsers, die als pelgrim onderweg zijn. SAFT heeft er zelfs een Friese naam voor: ''tsjemping'', een samentrekking van tsjerke (kerk) en camping.

Deelnemende kerken zijn:
 

Zurich * Dorpskerk
Schoolstraat 6
8751 TG Zurich
Willemien Westra

Tjeerd Brouwer
 
06-15357720
0517-852683
06-11916350
0517-850387
SAFT
Peins St. Gertruduskerk
Dorpsstraat 2
8812 JL Peins

Friederike Liebman

06-10592662 SAFT
Blessum Mariakerk
Buorren 2
9032 XC Blessum
Jan Mennema
Jetty v. d. Kamp
06-53941793
06-22194584
058-2542374
SAFT
Boksum St. Margaretakerk
Sint Margrietwei 1
9031 XG Boksum
Dina Visser 06-45727606 SAFT
Jorwert

 
Redbadtsjerke
Sluitermanwei 4
9023 AB Jorwert

Mathieu van den Boogaard
 

Anita de Boer

06-53715308
058-2519982
06-23181561
058-2519901
SAFT
Britsum St. Joriskerk
Greate Buorren 1
9055 MT Britsum
Rina Sijtsma 06-54922701 SAFT
Swichum

 
Nicolaaskerk
Ayttadyk 3
9087 CD Swichum
Sietske Smidstra
Jan Smidstra
06-54345000
06-37383408
SAFT
Foudgum Mariakerk
Piet Paaltjespad 1
9154 BD Foudgum
Grytsje Tania
Atsje Kingma
06-12954997
0519-220834
SAFT
Sybrandahûs

 
Kloosterkapel
Birdaarderstraatweg 4
9106 GA Sybrandahûs
Sjoerd Helbig 06-51686056 SAFT
Terband

 
Terbandster kerk
Pastorielaan 12
8449 BE Terband
Jelle de Jong 06-53707036 SAFT
Hiaure

 
Kerk van Hiaure
Hantumerwei 4
9148BE Hiaure
Bert Barten
Jacob de Hoop
0519-220104
06-10865624
 
Nijland

 
Nicolaaskerk
Tsjerkegreft 1
8771 SJ Nijland
Hans Eppinga

0515-569997

 
 LIPPENHUIZEN PKN Piterkerk De Buorren 30 8404 HJ Lippenhuizen

beheerder

0683266955

 

 

Folder   Refugio’s in Friese kerken

De Adressen op pdf 

 

* De refugio in Zurich start juli 2018!!
eHet kerkje in Hiaure, is een aparte stichting, maar doet ook mee.

Bijzonder is dat de kerkenraad van de PKN Nicolaaskerk in Nijland besloten heeft mee te doen. Bijzonder, want het is ''levende'' gemeente.

Pelgrims in het bezit van een pelgrimspas van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, een stempelkaart van het Jabikspaad of de Camino der Lage Landen kunnen er gebruik van maken. Donateurs van SAFT ook, op vertoon van het magazine van SAFT.
De kerken hebben maximaal vier veldbedden en gasten moeten zelf een slaapzak meenemen. Een van de ''huisregels'' is dat je 24 uur tevoren telefonisch de beschikbaarheid nagaat. Gasten zijn welkom tussen 17.00 en 10.000 uur. Tot oktober 2018 kun je terecht in de refugio's.

Bijna alle kerkjes met een refugio liggen aan, of in de buurt van het Jabikspaad of aan het nieuwe Claercamppad, dat medio 2018 klaar is. Aan het nieuwe Elfstedenpad en het Odulphuspad - in wording - liggen meerdere kerkjes.

Een refugio in de kerk kan ook als uitvalsbasis dienen om de bijzondere omgeving van kerkjes, de terpen en kerkpaden in Fryslân te voet of op de fiets te verkennen.
 

De refugio's zijn een initiatief van de Stichtingen Alde Fryske Tsjerken en Santiago aan het Wad.

Kerken, die meer informatie willen over het refugioproject of zich willen aanmelden, kunnen contact opnemen met Hans de Jong ( hansdejong.nijland@hetnet.nl)