Geschiedenis van de website

Social Share

Het begin

Op een landelijke bijeenkomst van het jaar 2002 of 2003 deed de toenmalige secretaris Theo van Dijk een belangrijke mededeling. Een aantal leden in de regio Den Haag wilde een website maken voor het Genootschap van Sint Jacob. Ed Boon, die professioneel over de juiste kennis beschikte had een proef-website gemaakt en zocht naar vrijwilligers om de site verder vorm te geven. Kort daarna nodigde Theo een aantal mensen uit voor een oprichtingsvergadering in Amersfoort.

De deelnemers gingen naar huis met de opdracht zoveel mogelijk santiago gerelateerde sites te bezoeken en ideeën op te doen voor onze site. Gewapend met die kennis wilden wij de basis-site invullen.

 

De eerste opzet van Ed bestond uit een menu, dat naar de volgende (vooralsnog lege) pagina’s leidde: "Het Genootschap", "Geschiedenis en Achtergronden", "Pelgrimstocht", "Routes", "FAQ’s", "Contact".  Tot in 2013 is dat horizontale menu ( met wijzigingen) in gebruik geweest. De huidige site maakt deels nog steeds gebruik van eenzelfde horizontale navigatiebalk, alleen is er voor 5 majeure thema's een verticaal menu aan toegevoegd.

 

Van de eerste vrijwilligers bleven na verloop van tijd nog 3 leden over, die de eerste pagina’s hebben gevuld. De grootste bijdrage was een bijna letterlijke vertaling van de "FAQ’s" van de website van onze engelse zustervereniging en een bewerking van de pelgrimsstatistieken, die op de site van het aartsbisdom Santiago de Compostela stonden. Daarbij geholpen door de duitse vertaling van een van de duitse zusterverenigingen. Ook kwam er een lijst van zusterverenigingen met links naar hun pagina’s.

 

Al spoedig ontbrandde er een discussie of wij een linkpagina moesten openen. Er bestond al een landelijke Santiago.startpagina.nl. (Tegenwoordig: camino-de-santiago.startpagina.nl). Daarmee wilden we niet concurreren. Links zouden onze bezoekers meteen weer van onze pagina af brengen, terwijl we ze juist met boeiende en nuttige informatie wilden vasthouden.

 

Meteen daarop kwam er een discussie of wij de informatie, die het Genootschap in de loop der jaren had verzameld zo maar gratis moesten weggeven aan willekeurige bezoekers van de website. De ledenservice wilde liever, dat we ze alleen maar doorverwezen naar de spreekuren, die we in die tijd in Utrecht net hadden gestart

Alleen als je lid werd kon je die informatie, zoals het boekje "Praktisch Pelgrimeren" en de Pelgrimspas verkrijgen. Een soortgelijke discussie herhaalde zich later toen de Jacobsstaf integraal op de website werd geplaatst. Alleen oude nummers mochten beschikbaar worden gesteld.

 

HTML-code

De eerste versie van de website was nog geheel in gewoon HTML-code.  Alleen beide webmasters Ed Boon en Hans van Berkel konden die code plaatsen, wijzigen of verwijderen. Omdat zij de teksten op hun eigen computer opmaakten en daarna uploadden, gebeurde het regelmatig, dat wat de een had gewijzigd door de ander weer met een oudere versie werd overschreven. Pas langzaam ontstond een duidelijk protocol met backups. Deze procedure maakte het voor redacteuren, die alleen in content geïnteresseerd waren moeilijk of onmogelijk om teksten te plaatsen.

CMS

In de zomer van 2005 ontstond de behoefte over te gaan op een "Content Management System". Ed Boon stelde voor om over te gaan op Macromedia een commerciëel system. De kosten daarvan waren de reden, dat men uitkeek naar een gratis pakket. Theo van Dijk had via zijn wandelcontacten kennis gemaakt met Wessel Zweers, die een veel bezochte website beheerde, genaamd de "Tweevoeter".  In een bijeenkomst van het Internetteam gaf hij informatie over de mogelijkheden van een CMS. Hij adviseerde ons over te stappen op "Movable Type" (MT), een CMS systeem uit het public domain. Hij was ook bereid de website, zoals die toen bestond om te zetten.

 

Hoewel het besluit snel genomen was, duurde de omzetting naar MT en de praktische invoering ervan nog tot mei 2006. De bestaande pagina’s moesten allemaal afzonderlijk worden omgezet, nadat de vaste elementen van de indeling en opmaak via een groot aantal sjablonen in MT was vastgelegd.

 

Er moest ook een Nederlandse Handleiding speciaal gericht op onze website worden gemaakt en er werden workshops gegeven voor leden van werkgroepen en regiobesturen alvorens de website echt van start kon gaan.

 

In die tijd werd een speciale kaderbijeenkomst georganiseerd om de toekomst van de website te bespreken. Hoewel er de nodige scepsis merkbaar was overheerste een gevoel van enthousiasme. De wensenlijst was lang.

 

Een speciale commissie onder leiding van Herman Holtmaat ging aan de slag met de aanbevelingen en kwam met een rapport voor het bestuur. Nadat dat rapport in diverse gremia was besproken en verschillende versies had doorgemaakt lag er een wel doortimmerd plan.

Ondertussen ging de ontwikkeling van de site gewoon door. De winkel, die al in begin 2007 was toegevoegd groeide uit zijn voegen. De Zoekertjes namen toe in aantal, evenals de verslagen. De Jacobalia werden almaar meer en makkelijker bereikbaar. Er kwam een besloten domein alleen voor kaderleden en nog veel meer.

Professionele bouwers

Inmiddels was MT aan een nieuw release toe en bleek het beter te kunnen worden vervangen door een ander systeem. Er werden proeven gedaan met Wordpress en Joomla!. Ook werd er gewerkt aan een nieuw ontwerp voor de site met een aantal nieuwe functies. Langzaamaan werd duidelijk dat al die wensen niet meer door een handjevol vrijwilligers konden worden ingevuld.

 

Er werden ontwerpen gemaakt en verscheidene offertes werden opgevraagd aan professionele organisaties om de nieuwe site te bouwen. Voorwaarde was wel, dat wij de volledige zeggenschap over de website (ook het auteursrecht en de broncode) wilden behouden, zodat wij ook in de toekomst flexibel konden reageren op nieuwe eisen en wensen en indien nodig van provider en/of software leverancier konden veranderen. Dat dat zoveel voeten in de aarde zou hebben hadden wij niet voorzien. Sommige aanbieders verkeken zich op de complexiteit en gaven de opdracht terug.

 

Oorspronkelijk was de nieuwe site gepland voor het jubileumjaar, maar door bovenvermelde vertraging lukte dat niet. Met name voor de Camino der Lage Landen werden een groot aantal veranderingen op de oude site aangebracht om de wekelijkse verslagen en foto’s op de site te plaatsen. Hierdoor steeg het aantal bezoekers van de website en de algehele interesse bij zowel leden als buitenstaanders enorm.

 

Hans van Berkel (augustus 2013)