G&C Lezingen

Social Share

01GenCHome01GenCHome01GenCHome01GenCHome01GenCHome01GenCHome

 

De werkgroep Geschiedenis en Cultuur organiseert begin 2018 een buitendag in Udenhout die aansluit op het thema van de lezingencyclus in Utrecht. De informatie over de, inmiddels afgelopen lezingencyclus  vlindt u in de rechterkolom.

 

Er wordt gewerkt aan een boekje met een verslag van de lezingencyclus 2018, net als de drie voorgaande jaren.

 

Buitendag Loonse en Drunense Duinen

 

Op 7 april 2018 organiseert de werkgroep Geschiedenis en Cultuur, in samenwerking met de regio Breda-Tilburg, een buitendag in Udenhout met als thema:

 

Pelgrimssporen in de Loonse en Drunense Duinen

 

Deze dag sluit aan op de lezingencyclus met als thema: Wat beweegt de pelgrim?

 

De buitendag vindt plaats in het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, “de Brabantse Sahara”, van Natuurmonumenten.

 

De buitendag sluit aan op de lezingencyclus 2018 van de werkgroep met als thema ‘Wat beweegt de pelgrim?’ In de ochtend vertellen twee deskundigen over de geschiedenis van de ‘Brabantse Sahara’ en over de pelgrimages naar de vroeg-christelijke woestijnvaders en -moeders in het Midden-Oosten. Na de lunch gaan we op pad om aan den lijve kennis te maken met het sterk wisselende landschap, om oude pelgrimswegen te ontdekken, maar vooral om te ervaren met elkaar wat ons beweegt.

 

Het programma voor deze dag:

 

10.00 uur: Inloop en ontvangst met koffie en Udenhoutse Broeder

 

10.30 uur: Welkom door Rijk Scheer (werkgroep Geschiedenis en Cultuur)

 

10.35-12.30 uur  Twee lezingen van ca. 45 minuten met plaatjes en gelegenheid tot het stellen van vragen

 

1. Pelgrimeren naar de woestijnvaders in de vroeg-christelijke tijd door Charles van Leeuwen, historicus aan de Universiteit van Maastricht. Hij publiceert op het snijvlak van geschiedenis,  literatuur en spiritualiteit.

 

2. Het landschap dwingt de route door Lauran Toorians.

 

De kortste weg van A naar B is vaak niet recht. De tegenstelling tussen het streven naar de kortste, rechte weg en de feitelijk begaanbare route in het landschap laat zich goed aflezen in het bos en stuifzandgebied tussen Loon op Zand en ’s-Hertogenbosch. In de loop van eeuwen bood het landschap hier enerzijds mogelijkheden, maar legde het ook weer nieuwe beperkingen op die ertoe leidden dat het traject in korte tijd verviel van Route Impériale tot landbouwweg. Ooit reisden hierover bedevaartgangers naar ’s-Hertogenbosch (of omgekeerd naar Breda) en ook Moenen en Marieken van Nimwegen passeerden hier op hun vlucht van Nijmegen naar Antwerpen.

 

Lauran Toorians is regionaal historicus en auteur van Zandloper. Landschap en geschiedenis van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en omgeving (Tilburg 2008).

 

12.30-14.00 uur: Lunch

 

14.00-16.00 uur: Gezelschap splitst zich voor begeleide wandelingen door Lauran Toorians en Frans Kapteijns, boswachter bij Natuurmonument, in ieder geval ook door het stuifzandgebied (max. 10 km). Eerst een stukje richting Loon op Zand lopen (naar 'Hofmannekes') en dan het oudste nog herkenbare deel van de pelgrimsweg vanuit Loon op Zand naar Vught en 's-Hertogenbosch oppikken. Dat leidt dan naar het open stuifzand waarover we terug kunnen naar Bosch en Duin. [Dit oude stuk weg ligt in een afgesloten deel van het bos (het is stiltegebied). Natuurmonumenten geeft hiervoor toestemming.]

 

16.00-17.00 uur: Borrel (op eigen kosten) ter afsluiting.

 

Nadere inlichtingen en opgave bij Rijk Scheer met een bericht naar het

e-mailadres waalscheer@hotmail.com. Geeft u in dit e-mailbericht, naast het aantal deelnemers, aan hoe u naar Udenhout denkt te gaan reizen, of u belangstelling hebt om met iemand uit uw omgeving te carpoolen, of u bereid bent carpoolers mee te nemen en of u gebruik zou willen maken van een busje vanaf station Tilburg. (Fietsers zijn zo onafhankelijk dat zij alles wel zelf regelen.) U ontvangt een bevestiging van deelname via e-mail. Pas na bevestiging van deelname kunt u de kosten voor deelname betalen.

 

Deelname aan deze dag kost € 20,00 p.p. U kunt het bedrag, nadat uw deelname bevestigd is, ter plekke voldoen of het vóór 31 maart overmaken op rekening NL06 INGB 0001 7824 81
t.n.v. K.S. Scheer te Gouda o.v.v. “activiteitendag 7 april”.


 

De werkgroep verzorgt een lezingencyclus en losse lezingen. De bedoeling is om tot een verdieping te komen van de kennis over de geschiedenis en de cultuur van de pelgrimsroute naar Santiago in brede zin.

 

In het jubileumjaar 2011 heeft de werkgroep een conferentie georganiseerd waar de lezingencycli een soort vervolg van zijn.

 

De lezingencyclus bestaat uit een vijftal avonden waarin diverse aspecten van een centraal thema worden behandeld. Als sprekers worden deskundigen uitgenodigd die het onderwerp kunnen uitdiepen op een voor een algemeen publiek begrijpelijke wijze.

 

Op incidentele basis kan een losse lezing georganiseerd worden.

 

Nieuw is dat er plannen zijn om ook buiten Utrecht een lezingendag te houden.

 

Lezingencyclus 2018

 

Buitendag 2017

 

Lezingencyclus 2017
 

Lezingencyclus 2016

 

Lezingencyclus 2015

 

Lezingencyclus 2014

 

Losse lezing 2014

 

Lezingencycli 2011-2013

 

Jubileumconferentie 2011

 

 

 

 

 

 

 

 


Geïnteresseerd? Suggesties? Meedoen?

 

De werkgroep wil zijn werk niet alleen doen binnen studeerkamersferen. We zijn er uitdrukkelijk ook voor de regio’s en collega werkgroepen. Neem daarom voor vragen en suggesties contact met ons op!