Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Geacht lid van de regio Limburg,

Gezien de huidige situatie in de provincie Limburg lijkt het ons niet meer verantwoord om onze regiodag op 13 november aanstaande door te laten gaan.
De afgelopen week hadden zich nog leden aangemeld, maar daarnaast werden we ook geconfronteerd met de nodige afmeldingen.
Arno en Huberta, die het middagprogramma voor hun rekening zouden nemen, hebben laten weten dat ze om gezondheidsredenen afzagen van een reis naar Limburg.
Dit alles heeft ons doen besluiten om onze regiodag te annuleren.
Onze penningmeester zal de reeds overgemaakte vergoedingen voor de regiodag terugstorten.

We hopen dat we u een volgende keer wel kunnen ontmoeten en dat de situatie in Limburg en de rest van de wereld spoedig aanzienlijk is verbeterd.

Met de eigenaars van De Pauw is afgesproken dat ons volgende Café Saint Jacques kan plaatsvinden op donderdagavond 2 december. Ook hierbij geldt dat we moeten afwachten of dat verantwoord kan. We zullen u via onze regiopagina op de hoogte houden of deze avond wel of geen doorgang kan vinden.

Uitschrijven    |    Bekijk in browser