Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Geacht lid van de regio Limburg

Het heeft lang geduurd voordat we weer een regiodag kunnen organiseren. Eindelijk is het dan zover. Op 13 november is onze volgende regiodag.
Ook alweer het derde Café Saint Jacques van dit kalenderjaar gaat op 4 november plaatsvinden.
De kalender vermeldt ook andere activiteiten die in het verschiet liggen.
Voorzichtig kunnen we weer plannen gaan maken.

Op onze regiopagina houden we u constant op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Deze regiodag zal worden gehouden in het Witte Kerkje,
Voorstad Sint Jacob 72,
6041 LN Roermond
In verband met de Covid maatregelen dient elke deelnemer in het bezit te zijn van een geldig corona toegangsbewijs (QR code). We zijn verplicht dit bij binnenkomst te controleren.
Het programma van deze dag:
09:30 - 10:00 uur    inloop
10:00 - 10:20 uur    opening en optreden door Paul van Loo.
10:20 - 12:00 uur    André Leijssen: Rituelen en Symbolen.
12:00 - 12:15 uur    Paul van Loo
12:15 - 13:15 uur    Lunch
13:15 - 15:30 uur    Arno en Huberta: Een reis van betekenis
15:30 - 15:45 uur    Paul van Loo
15:45 - 16:30 uur    Café Saint Jacques

Zanger en tekstdichter Paul van Loo is bij uitstek in staat een intieme sfeer te creëeren. De liedjes die hij zal zingen sluiten aan bij zowel de ochtend- als de middagactiviteit.
André Leijssen zal in zijn verhaal met de titel Rituelen en Symbolen u meenemen op een wel heel bijzondere camino in de voetsporen van zijn dochter Josien.
Arno en Huberta zijn bekend van de pelgrimsherberg L'Esprit du Chemin. In hun Reis van Betekenis nemen ze u mee op weg op de camino. Weggaan, loslaten, ontmoetingen met jezelf en anderen. Terugkeren naar huis, je ervaringen delen. Al deze aspecten zullen aan bod komen in hun bijdrage aan deze regiodag.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze dag door € 7,50 per deelnemer over te maken op rekeningnummer NL27RABO0171795008 t.n.v. Nederlands Genootschap van Sint Jacob Regio Limburg. Mocht u gebruik willen maken van een vegetarische lunch, dan vragen wij u dat te vermelden op de overschrijving.
Opgave is mogelijk tot zondag 7 november 2021.

Op donderdag 4 november is ons volgende Café Saint Jacques in Grand Café De Pauw, Roerkade 2 in Roermond.
Tijdens het Café Saint Jacques kunt u in een informele en gezellige sfeer elkaar ontmoeten, ervaringen delen en ideeën opdoen voor de eerste of een volgende tocht naar Santiago de Compostela. Leden, maar ook niet leden zijn van harte welkom. Naast ervaren pelgrims zijn ook de wandel- en fietsmentoren van de regio aanwezig.
De avond begint om 19:30 uur en duurt tot 22:00 uur. De entree is gratis. Er is een vrije inloop en de consumpties zijn voor eigen rekening.
We zijn te gast in Grand Café De Pauw en moeten ons houden aan de richtlijnen die in heel Nederland gelden voor een bezoek aan de horeca: Alleen met het coronatoegangsbewijs is toegang mogelijk. De uitbaters van De Pauw zien toe op de naleving van deze regels. Bij binnenkomst kan het coronatoegangsbewijs samen met uw identiteitsbewijs worden gecontroleerd.

Het bestuur van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob heeft gevraagd of er een lid van de regio Limburg is, dat wil toetreden tot het landelijk bestuur met als portefeuille ledencontacten.
Ook is het bestuur op zoek naar een lid voor de werkgroep Cultuur en spiritualiteit.
Heeft u interesse of wilt u meer weten over één van beide functies, dan kunt u contact opnemen met Peter Hesseling, voorzitter van het genootschap: voorzitter@santiago.nl

kalender
30 oktober 2021      Dag van de Pelgrim in klooster Wittem
4 november 2021     Café Saint Jacques
13 november 2021   regiodag in het Witte Kerkje
5 maart 2022           regiodag
13 maart 2022          landelijke pelgrimsmis in Roermond
24 juli 2022              viering heilig jaar in Roermond

De refugio in Roermond is weer geopend. Hij is in de afgelopen maanden opgeknapt en met ingang van 1 oktober 2021 weer in gebruik genomen. De Refugio zal officieel worden geopend na afloop van de pelgrimsmis op 13 maart 2022. Meer informatie kunt u vinden op de website van de broederschap in Roermond

Uitschrijven    |    Bekijk in browser