Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Beste pelgrimsvrienden van de regio Midden-Nederland.,
Beste {naam},
Eind augustus, na de vakantieperiode, is onze regiocommissie weer bij elkaar gekomen. We hebben weer een afwisselend programma voor de laatste maanden van dit jaar gemaakt.
Benieuwd? Kijk dan gauw hieronder.

Dinsdag 14 sept. Café St-Jacques in Café "de Hebberd " in Barneveld.
Voor het eerst na het uitbreken van de  corona-pandemie willen we weer een Café St. Jaques organiseren en wel in Café "de Hebberd ", Jan van Schaffelaarstraat 6, 3771BS Barneveld, van 18.00-20.00 uur.

Zaterdag 25 september, wandeling klompenpad de Glindhorsterpad.
Verzamelen om 10.45 uur bij het Dorpshuis, Rudolphlaan 2, 3794 MZ de Glind.
Vertrek om 11.00 uur. Het maximum aantal deelnemers is 20. Wij zorgen voor een lunchpakket.
U kunt zich tot uiterlijk zondag 19 september aanmelden via het e-mailadres onderaan deze nieuwsbrief. Wilt u daarbij ook eventuele dieetwensen opgeven.
De route is ca 10 km en als het die week daarvoor geregend heeft kan het erg drassig zijn op sommige plekken, dus goed schoeisel is gewenst.
Bij problemen of onverwachte situaties zaterdagochtend, bel dan naar 06-48211517!
De afspraak is dat we om 14.00 uur terug zijn en dan gezamenlijk wat gaan drinken bij Bistro ONS in de Glind.

Bezinningsweekend in de Abdij van Postel van 8 – 10 oktober 2021.
Het maximale aantal deelnemers is 18. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij, dus meldt u aan!
De regiocommissie geeft de leden van regio-midden 50% korting. Daarom zijn de kosten voor het hele weekend, inclusief lakenpakket, € 46,50 per persoon.
U kunt zich aanmelden door € 46,50 over te maken op bankrekening NL51RABO0105246271, t.n.v. Nederlands Genootschap van St. Jacob.
Vermeldt als omschrijving weekend Postel en uw naam.
Gezien de lange tijd van inactiviteit zijn de vroegste reserveringen vervallen, de betaalde reserveringen blijven staan!
In de volgende nieuwsbrief willen we u graag vertellen hoe het programma van dat weekeind er uit gaat zien.

En de plannen voor daarna zijn

:Dinsdag 9 november Café St-Jacques in "Het Brinkhuis" in Laren, Brink 29, 1251 KT Laren, van 18.00-20-00 uur.

Zondag 21 november stadswandeling met gids door Harderwijk, inclusief koffie en een borrel.
Startpunt Restaurant de Bank, Smeepoortstraat, 3841EG Harderwijk. Starttijd 14.00 uur.
Max 20 deelnemers (10 per gids wegens Corona ), u kunt zich aanmelden via het e-mail adres van onze regio.

Dinsdag 11 Jan 2022 Café St-Jacques (Nieuwjaarsborrel) in Nijkerk in Café "Old Niekark", van 18.00- 20.00 uur.

We hopen u op onze activiteiten te ontmoeten.
Een warme groet van de Regiocommissie Midden-Nederland.
Peter Dormans, Jan Kamphorst, Co de Leeuw en Wim Loos.
e-mail: regio.midden-nederland@santiago.nl


Uitschrijven    |    Bekijk in browser