Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Geacht lid van de regio Limburg,

Langzamerhand kunnen we weer onze activiteiten opstarten.
Café Saint Jacques op 2 september en de regiodag op 13 november. Maar ook de Dag Van De Pelgrim in het klooster Wittem en een fietsdriedaagse door Gelderland, Duitsland en Limburg.

We zijn blij dat we na alle teleurstellingen in de afgelopen periode, u weer kunnen gaan ontmoeten. Vanzelfsprekend zijn we benieuwd naar uw ervaringen en verhalen.

Op de website van het pelgrimskantoor in Santiago de Compostela (https://oficinadelperegrino.com) kunnen we de volgende gegevens vinden:
Van 1 januari 2021 tot en met 31 juli hebben zich 54.370 pelgrims gemeld.
94,8% kwam uit Europa waarvan de helft uit Spanje;
4,6% uit Noord en Zuid Amerika;
0,4% uit Azië;
0,1% uit Afrika;
0,1% uit Azië.
In die periode hebben 354 Nederlanders zich gemeld.
Bent u één van hen, we horen graag van u en zijn benieuwd naar uw ervaringen op de camino.

Nog  steeds gelden de maatregelen die het openbare leven beheersen sinds het begin van de pandemie in 2020: 1,5 meter afstand houden, regelmatig handen wassen, hoesten in de elleboog en thuisblijven als er klachten zijn. Op zich niets nieuws, maar ervaring leert dat het lastig blijft om deze regels na te leven.

Op donderdag 2 september willen we beginnen met het eerste Café Saint Jacques sinds maart 2020. De plaats en tijd zijn zoals voorheen: Grand Café De Pauw aan de Roerkade in Roermond van 19:30 - 22:00 uur.
Om alles in goede banen te leiden en ons te houden aan de richtlijnen van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en de landelijke regels, hebben we de volgende spelregels opgesteld: Wilt u deelnemen, dan vragen wij u een e-mail te sturen naar genootschaplimburg@kpnmail.nl met daarin uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U krijgt een bevestiging of u kunt deelnemen. Zodra zich 20 deelnemers hebben aangemeld, volgt een bericht dat het maximum aantal deelnemers is bereikt en dat  deelname helaas niet meer mogelijk is.

Deelnemen kan alleen als u klachtenvrij bent, zich houdt aan de richtlijnen van de mentoren en bij binnenkomst uw handen ontsmet. De gegevens van de deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor het organiseren van deze avond. Ze zullen na 3 weken worden gewist en alleen gebruikt als er mogelijk toch sprake is van een besmetting van een van de deelnemers.
Ondanks al deze maatregelen hopen we toch dat we op deze wijze tegemoet kunnen komen aan de wens van leden van de regio om elkaar weer eens te kunnen spreken en te zien en informatie te krijgen over de tocht naar Santiago de Compostela.

In een vorige nieuwsbrief hebben we al verteld dat André Leijssen onze gast zal zijn en ons zal vertellen over de camino van zijn dochter en alle gebeurtenissen daarna. Een indringend maar vooral inspirerend verhaal. (zie Jacobsstaf 124, december 2019 blz. 12-14)
Het muzikale deel van het programma zal worden verzorgd door Paul van Loo. Hij zal, uit zijn inmiddels omvangrijke oeuvre, liedjes ten gehore brengen die aansluiten bij de onderwerpen die op deze dag aan de orde komen. Hij zal o.a. zijn Limburgse versie zingen van het Pelgrimsgebed van Anita Strydom.
De regiocommissie is nog in gesprek over de invulling van het middagprogramma. We komen hier in een volgende nieuwsbrief op terug.

In 2020 vierde het Huis van de Pelgrim haar 100-jarig bestaan en de stichting Pelgrimswegen en Voetpaden Limburg bestonden 25 jaar. Twee jubilea die door het coronavirus helaas niet gevierd konden worden.  
Maar uitstel werd geen afstel. Samen met Pelgrimsoord Klooster Wittem zullen het Huis van de Pelgrim en de SPV in oktober 2021 de hele maand wijden aan pelgrimage in de breedste zin van het woord. Met een symposium, workshops, lezingen, filmavonden en natuurlijk het pelgrimeren zelf kunnen mensen kennis maken met pelgrimage of kunnen pelgrims verhalen met elkaar delen.

Op 30 oktober wordt, als afsluiting van deze maand, een ontmoetingsdag georganiseerd voor alle pelgrims, zowel traditioneel als seculier. Tijdens korte lezingen, workshops in het nieuwe ‘Scala’ van Klooster Wittem, worden pelgrims geïnformeerd en kunnen elkaar ontmoeten. In de Kloosterbibliotheek zal een pelgrimsmarkt zijn waar organisaties en verenigingen zichzelf kunnen promoten en pelgrimsverhalen delen. Ook de mentoren van de regio Limburg zullen hier bij aanwezig zijn. De organisatie is in handen van medewerkers van het klooster Wittem. Binnenkort verschijnt op de website van het klooster meer informatie.

Meer informatie kijk op de regiopagina van
de regio Arnhem / Nijmegen

Uitschrijven    |    Bekijk in browser