Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Geacht lid van de regio Limburg,

Gisteren hebben de organisatoren van de Jacobusviering en wandeling besloten om beide activiteiten geen doorgang te laten vinden.

Twee argumenten speelden daarbij een belangrijke rol.
Het werd niet gepast gevonden om met een groep wandelaars door een gebied te wandelen waarvan aanwonenden zijn getroffen door de wateroverlast van de Roer.
Bovendien hebben de organisatoren zich laten overtuigen door deskundigen dat er, gezien de nog steeds hoge besmettingscijfers, reële risico’s waren verbonden aan het laten doorgaan van het middagprogramma.

De penningmeester van de regio zal er voor zorgen dat de leden die reeds geld hebben overgemaakt, dit geld terugkrijgen.

De eucharistieviering in de St. Christoffelkathedraal, die a.s. zondag 25 juli om 19:00 uur zal worden gehouden, gaat wel door.

Uitschrijven    |    Bekijk in browser