Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Geacht lid van de regio Limburg,

We zouden u nog nader informeren over onze activiteiten op 25 juli aanstaande.
De coronaregels die sinds vrijdag 9 juli zijn aangescherpt, maken het nog steeds mogelijk om de wandeling en de middag te organiseren. We zijn daarbij wel verplicht ons te houden aan de voorschriften die ons door de overheid worden opgelegd en gepubliceerd op rijksoverheid.nl.
Het programma blijft onveranderd. De wandelaars zullen een kortere route lopen zodat zij ook kunnen deelnemen aan het middagprogramma.
Voor iedereen geldt:
Was vaak en goed uw handen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
Het is verplicht maximaal 4 uur voorafgaand aan deze dag de gezondheidscheck te doen.

Jacobuswandeling
In samenwerking met SPV (Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden), SPW (Stichting Pelgrimswegen naar Sint Jacob) en de broederschap is een Jacobuswandeling uitgezet waar u aan kunt deelnemen. Deze start om 09:30 uur bij hotel Parkzicht, Parklaan 8 in Roermond. Deze wandeling voert u langs de oostkant van Roermond naar Sint Odiliënberg. Hier kunt u uw meegebrachte lunchpakket opeten. Ook wordt een bezoek gebracht aan de Basiliek met drie bijzondere Jacobalia, zeker het beeld uit ca. 1200, dat 130 jaar lang in het Rijksmuseum heeft gestaan en sinds afgelopen mei weer op zijn oorspronkelijke plek staat.
Na de lunchpauze wordt de weg vervolgd via het Leropperveld.

Jacobusmiddag
Voor diegenen die niet deelnemen aan de wandeling hebben we een middagprogramma in het Kruiswegpark van de Kapel in ’t Zand (Parklaan 3).
Het programma is als volgt samengesteld:
13:30 – 14:00 uur
Een optreden door de uit Barcelona afkomstige zangeres Mónica Coronado samen met gipsyflamenco gitarist Manito.
14:00 – 14:30 uur
een Jacobuslezing door Coen Rams.
14:30 – 15:00 uur.
Het tweede deel van het optreden van Monica en Manito.
15:00 – 15:30 uur
gelegenheid voor onderling contact.
Met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.
15:30 – 16:00 uur
Jacobusviering met als voorganger Henk Erinkveld

De op 25 juli 2021 geldende Coronamaatregelen zullen door de organisatie worden nageleefd. Bij binnenkomst kunt u uw handen ontsmetten. Er is voldoende ruimte om 1,5 meter van elkaar te gaan zitten op de aanwezige banken. Tijdens de optredens en de lezing en viering blijft iedereen op zijn / haar plaats zitten.
De organisatie zal zorgen voor bronwater zodat iedereen voldoende vocht tot zich kan nemen.
Schuin tegenover de ingang van het Kruiswegpark ligt Hotel Parkzicht. Hier kunt u op vertoon van een speciaal kaartje gebruik maken van de toiletvoorziening. Na afloop van de middag kunt u daar ook terecht voor een drankje (op eigen kosten).
Mochten we onverhoopt gedwongen zijn de activiteiten niet te laten doorgaan, dan zullen we dat melden op de webpagina van de regio Limburg.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze dag door € 5,00 per persoon over te maken op rekeningnummer NL27RABO0171795008 t.n.v. Nederlands Genootschap van Sint Jacob Regio Limburg.
Vermeld bij uw inschrijving of u deelneemt aan de wandeling, het middagprogramma of wandeling en middagprogramma.
Aanmelden kan t/m zondag 18  juli 2021

Uitschrijven    |    Bekijk in browser