Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Regio Midden-Nederland
Nieuwsbrief 2021-02, april

Beste pelgrimsvrienden van de regio Midden-Nederland,
Beste {naam},

Het is al weer een paar maanden geleden dat u van ons hoorde. Intussen kijken we er, net als u, naar uit dat de coronacijfers een versoepeling van de maatregelen mogelijk maken. Het is na de persconferentie van dinsdag 13 april duidelijk dat daar de komende paar weken nog weinig perspectief voor geboden wordt.
U kunt ervan verzekerd zijn dat we, zodra we van het bestuur “groen licht” krijgen, in de startblokken staan om weer activiteiten voor u te organiseren.

Samenstelling regiocommissie Midden-Nederland

Tot onze spijt heeft ons lid Lies van der Voorde laten weten dat zij na ampele overweging heeft besloten terug te treden als commissielid. Ze heeft gezegd dat we wel een beroep op haar kunnen blijven doen bij het organiseren van activiteiten. Daar zijn we blij mee.
We bedanken Lies van harte voor haar deelname aan onze commissie in de afgelopen anderhalf jaar.

Weekeind Postel

Net als in 2018 hebben we het voornemen om met leden van onze regio van vrijdag 8 tot zondag 10 oktober weer naar het Kontaktcentrum van de abdij van Postel te gaan. Er is plaats voor ongeveer 15 deelnemers.
Of dit door kan gaan hoort u later van ons, maar houdt u dat weekeind voor alle zekerheid vrij in uw agenda.

Verzoek om verhalen van u

Van allerlei kanten horen we dat pelgrims ondanks alle beperkingen toch (in Nederland) op pad gaan. Heeft u ook iets bijzonders ondernomen of meegemaakt, dat zouden wij dat graag van u horen.
Dan kunnen we in een volgende nieuwsbrief uw verhaal delen met de andere leden. Wellicht dat zij daardoor geïnspireerd raken.

Tot slot, blijf gezond en geniet van de mooie dingen die er, ondanks alles, ook zijn.
Een warme groet van de Regiocommissie Midden-Nederland.
Peter Dormans, Jan Kamphorst, Co de Leeuw en Wim Loos.
e-mail: regio.midden-nederland@santiago.nl

Uitschrijven    |    Bekijk in browser