Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

FEBRUARI 2024

Beste pelgrim, lid van het Genootschap van Sint Jacob,

Nieuwe locatie café Saint Jacques

Maandag 5 februari was ons Café Saint Jacques voor de eerste keer op onze nieuwe locatie in MFC ’t Paradies in Roermond. Vele wandelaars hadden de weg hier naartoe gevonden. Het was er gezellig druk en iedereen was lovend over de locatie. 

 Een nieuwe locatie maar ook een nieuw element in het café Saint Jacques. 

                                 DE DONATIVOPOT

Waarom een donativopot en wat is de boodschap van het woord donativo.

In de eerste vergadering van onze regiocommisie werd ook de financiële situatie besproken van onze regio. Onze inkomsten bestaan uit een bedrag dat we krijgen van het Landelijke Genootschap van Sint Jacob. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal leden dat we hebben. Van dit bedrag organiseren we de jaarlijkse voor- en najaarsbijeenkomsten, de cafe’s Saint Jacques en andere activiteiten en worden drukwerk en vergaderkosten voldaan. Structureel streven wij erna om nog een kleine reserve achter de hand te houden voor onvoorziene uitgaven. 

Eind vorig jaar hebben we in een vergadering uitgesproken dat we meer voor onze leden willen organiseren. Hierbij denken we aan: extra wandelingen en fietstochten verdeeld over de provincie, een filmavond, een lezing en pelgrimeren voor de jeugd. Activiteiten om wandelende en fietsende pelgrims bij elkaar te brengen die niet duur hoeven te zijn maar toch geld zullen kosten. Mede door het inzetten van de donativopot bij activiteiten hopen we dat te kunnen realiseren zonder telkens extra bijdrages te moeten vragen van onze leden.

Er zijn al meerdere regio’s in Nederland die van deze mogelijkheid gebruik maken.

Maar wat betekent eigenlijk donativo. 

Vele pelgrims die een camino hebben gelopen zullen beslist vaker een  herberg bezocht hebben waar je achteraf een vrijwillige donatie of gift gaf als waardering voor de geboden gastvrijheid, het onderdak of andere diensten. Je moet een donativo in relatie zien tot wat het jouw geboden heeft. Een bijdrage ook naar vermogen zodat de minder draagkrachtige ook na jou kan  meedelen in het pelgrimsgevoel. Dus geven wat je kunt missen om bij te dragen aan het welzijn van anderen. 

Donativo weerspiegelt de kracht van gemeenschap en solidariteit.

In het huidige nieuwe pelgrimeren zullen pelgrims op hun camino steeds vaker tegenkomen dat deze oude normen van donativo aan het vervagen zijn. Niet meer achteraf een donatie doen maar verplicht vooraf ! 

In Jacobsstaf 140  van december 2023 waren hier diverse artikelen aan gewijd.

Geslaagde huiskamerbijeenkomsten, de wandelmentoren vertellen……………

“De huiskamerbijeenkomsten voor vertrekkende pelgrims waren op zaterdag 20 en zaterdag 27 januari bij Ria en Henk in Munstergeleen en bij Ger in Reuver.

Door het grote aantal aanmeldingen van vertrekkende pelgrims, hebben wij hier 2 middagen voor uitgetrokken.
In Munstergeleen waren 16 pelgrims aanwezig en in Reuver 8. 

We maakten ze attent op de voordelen van het lidmaatschap van het Genootschap. Pelgrims die nog niet op weg zijn voor de 17e maart, worden nog extra attent gemaakt op: 

• Onze regiodag 13 april in het MFC  ’t Paradies  in Roermond.
• Landelijke Pelgrimsmis 17 maart in  Roermond
• Oefenwandeltocht, georganiseerd door de wandelmentoren op 24 februari 2024. Start in Munstergeleen voor een wandeling  van 13 km.

Allerlei onderwerpen kwamen ter sprake:

Routes:
Veel vragen werden gesteld over de diverse routes, zoals de Camino Frances,  Camino del Norte, de Camino Portugues en vanaf Oloron St. Marie via de Somportpas. Ook waren er mensen die van huis uit op pad gaan naar Santiago de Compostela. Zoals Mart uit America, Ron uit Schin op Geul en Sander uit Landgraaf. Maar de favorieten zijn de Camino vanaf Porto en de Camino Frances. 
De rugzak:
Wat moet ik allemaal meenemen (en wat niet)? Wat neem ik mee voor de regen? Hoe pak je het beste de rugzak in? Wat is een goeie rugzak etc. etc. 
Algemene vragen:
Hoe reis ik naar mijn vertrekplaats? Is een vliegreis handig of liever met de bus of trein? En hoe kom ik weer thuis? Moet ik de terugreis van tevoren boeken of pas als ik aankom? Moet ik met wandelstokken lopen? Moet ik in albergues of refugio’s slapen? Wat gaat het kosten? Zijn de routes goed gemarkeerd?

Heel veel vragen kwamen er van de grote groep deelnemers die hun eerste stappen op een pelgrimspad zullen gaan zetten. Wij hebben getracht deze zo goed als mogelijk te beantwoorden. En het fijne is dan ook dat het geen eenrichtingsverkeer is. Wij, als wandelmentoren, vertellen vanuit onze ervaringen, maar ook de gasten delen tips met elkaar. 

Als laatste willen we niet onvermeld laten dat de pelgrims ongetwijfeld bijzondere ontmoetingen op hun pad zullen tegenkomen. Vele nationaliteiten ontmoeten elkaar. Ieder met zijn eigen verhaal. Meestal heel fijn om mee te maken, maar het kan ook zwaar en belastend zijn. 

Getuige de hartelijkheid waarmee de gasten ons bedankten, weten we dat deze middagen op prijs worden gesteld. En dat doet goed.”

Namens de wandelmentoren:  Henk en Ria, Ger

De komende activiteiten binnen onze regio:

19-02-2024: De  Broederschap van de H. Jacobus heeft zijn jaarlijkse filmavond in de Vlonder, Florasingel 38 te Roermond. De voorstelling start om 19.30 u. De entree is gratis. Santiagoliefhebbers zijn van harte welkom. De toepasselijke film “Nur die Füsse tun mir leid” zal gedraaid worden.   

24-02-2024: Oefenwandeltocht in Munstergeleen door de wandelmentoren.
Iedereen is van harte welkom, ook de nieuwe leden die nog geen kennis hebben gemaakt met de wandelmentoren en de nieuwe bezoekers van de laatste Café Saint Jacques die in april en mei gaan vertrekken en nog eens met volle bepakking (niet verplicht) willen oefenen en nog tips willen ontvangen. 

Zie voor uitgebreide informatie en programma onze vorige nieuwsbrief 78 en onze agenda op de website. Opgave is nog mogelijk via regio.limburg@santiago.nl of neem contact op met Ria 06 20328717.

04-03-2024: Café Saint Jacques in MFC ’t Paradies, Munsterstraat 61 te Roermond, naast de Munsterkerk. 

17-03-2024: Landelijke Pelgrimsmis in de kathedraal van Roermond. 
Deze, inmiddels jaarlijks terugkerende bijeenkomst, wordt georganiseerd door de Broederschap van de H. Jacobus voor pelgrims die dit jaar voornemens zijn om een Camino naar Santiago de Compostela te ondernemen.

Bij binnenkomst ontvangt je een kaartje waarop je je naam en woonplaats dient te noteren. Na afloop van de dienst wordt je samen met andere “vertrekkende” pelgrims uitgenodigd om de pelgrimszegen te ontvangen. De plebaan-deken van de kathedraal zal ieder afzonderlijk zegenen met de armreliek van de
H. Jacobus en je een voorspoedige tocht toewensen.   

Ieder jaar komen veel pelgrims uit het hele land naar Roermond om deze zegen te ontvangen en dit wordt dan ook vaak gezien als een eerste stap op weg naar Santiago. 
Aanvang van de dienst is 11.30 uur.  Aanmelden is niet nodig.

Na afloop wordt iedereen uitgenodigd voor een gezellig samenzijn met koffie en Limburgse vlaai in MFC ‘t Paradies. (naast de Munsterkerk)
Hier zijn dan ook onze wandel- en fietsmentoren aanwezig en kan iedereen nog zijn laatste raad gaan halen voor vertrek naar Santiago.

08-04-2024: Café Saint Jacques in MFC ’t Paradies, Munsterstraat 61 te Roermond, naast de Munsterkerk. LET OP: in verband met Pasen is dit de 2e maandag van de maand. 

13-04-2024: Voorjaars regiodag in MFC ’t Paradies.
Voor de invulling van deze dag worden de laatste puntjes nog op de i gezet. Voor de pelgrimsparade aan het einde van deze dag kunnen nog altijd foto’s ingezonden worden voor deze presentatie. 2 Foto’s per deelnemer kunnen verzonden worden naar regio.limburg@santiago.nl 

Wie volgt !!!!

Verdere informatie en programma volgt in de nieuwsbrief van begin maart.

Uitgebreidere informatie over al onze activiteiten kan men vinden op onze regiosite van het Genootschap van Sint Jacob (zie hiervoor beneden de knop: "lees meer over onze regio") en in onze nieuwsbrieven.

Mocht jij ook iets willen delen in onze nieuwsbrief over pelgrimeren in het algemeen of over jouw ervaring op je Camino, stuur dan je reactie naar: regio.limburg@santiago.nl   

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Ledensecretariaat

Het ledensecretariaat  van het genootschap blijft graag op de hoogte van veranderingen van woonadres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit is aan te passen door in te loggen op de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob:

Klik op het woord inloggen linksboven in de pagina van de website. 
• Vul uw gebruikersnaam (= meestal gelijk aan uw e-mailadres) + wachtwoord in
• Klik op Inloggen.
• Klik op de tekst 'mijn account'.
Je ziet nu de profielinformatie.
• Klik op profiel bewerken.
• Wijzig de gegevens die gewijzigd moeten worden.
• Scrol naar beneden.
• Klik op Profiel bijwerken.
• Voor het wijzigen van e-mailadres en/of wachtwoord: klik op email en wachtwoord bewerken.

volg de aanwijzingen op het scherm.

Wijzigingen kunnen ook per email worden doorgegeven aan de ledenadministratie:  ledenadministratie@santiago.nl

Lees meer over onze regio
Uitschrijven    |    Bekijk in browser