Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Contactpersonen:
Co de Leeuw

Erna Huijink
Jan Kamphorst
Mariet van der Burgt
Wim Loos

Beste pelgrimsvrienden van de regio Midden-Nederland.,
Beste van Harselaar,

Een kort nieuwsbriefje deze keer.
We willen u herinneren aan het eerstvolgende Café  St. Jacques in Hilversum. En verder een oproep voor een voorzitter voor het Genootschap

Dinsdag 12 maart, Café St. Jacques. Restaurant Club Rex,
Groest 23, 1211 CZ  Hilversum,
van 18.00-20-00 uur.
Aanmelden is niet nodig.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Wim Loos, tel. 06-48211517.

Verder een mededeling van bestuur van het Genootschap:

Onze voorzitter Peter Hesseling heeft te kennen gegeven dat hij in november 2024 zal terugtreden. Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob zoekt dan ook een nieuwe voorzitter en roept kandidaten op voor deze functie:

VOORZITTER (V/M)

We zoeken een ervaren bestuurder die de tijd én de energie heeft om ons Genootschap in zowel binnen- als buitenland te vertegenwoordigen. De nieuwe voorzitter is goed bekend met pelgrimeren en met onze gemeenschap van (ex-)pelgrims.

De ideale voorzitter heeft ervaring met een organisatie van én door vrijwilligers, is  communicatief vaardig, kan goed verbinden en heeft affiniteit met onze doelstellingen & organisatie. Als tijdsbesteding moet je rekenen op gemiddeld 2 dagen per week.
Planning is om de beoogd voorzitter vanaf juli 2024 te laten meedraaien in het bestuur. Waarna de Algemene Ledenvergadering (ALV) hem/haar in november 2024 op voordracht van het bestuur kan benoemen voor een periode van 3 jaar.

Ben je geïnteresseerd in deze mooie onbezoldigde vrijwilligersfunctie? Dan is er tot begin april 2024 bij de Werving & Selectiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van bestuur, regio’s, werkgroepen én ALV een uitgebreide profielbeschrijving beschikbaar via bestuurslid Edwin van Gerwen (evangerwen1958@gmail.com), mobiel 06-23268591. 

Een warme groet van de Regiocommissie Midden-Nederland.
Co, Erna, Jan, Mariet en Wim.
e-mail: regio.midden-nederland@santiago.nl

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob
Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Ledensecretariaat

Het ledensecretariaat  van het genootschap blijft graag op de hoogte van veranderingen van woonadres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit is door u zelf aan te passen door in te loggen op de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob:

 Klik op het woord inloggen linksboven op de home page van de website.

 

 •  Vul uw gebruikersnaam + wachtwoord in
 • Klik op Inloggen.
 • Klik op de tekst 'mijn account'.
  Je ziet nu de profielinformatie.
 • Klik op profiel bewerken.
 • Wijzig de gegevens die gewijzigd moeten worden.
 • Rol naar beneden.
 • Klik op Profiel bijwerken.

 • Voor het wijzigen van e-mailadres en/of wachtwoord: klik op email en wachtwoord bewerken.
  volg de aanwijzingen op het scherm.

Wijzigingen kunnen ook per email worden doorgegeven aan de ledenadministratie:  ledenadministratie@santiago.nl

 

Uitschrijven    |    Bekijk in browser