Nieuwsbrief 54 regio Limburg april 2021 Nieuwsbrief 54 regio Limburg april 2021

Geachte leden van de regio Limburg.

In onze vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat er veel onzeker was. Ook bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is nog niet veel duidelijk. De regiodag in maart en de pelgrimsmis konden helaas niet doorgaan. Ook zal het voorlopig nog niet mogelijk zijn om op weg te gaan naar Santiago de Compostela. Het virus is nog steeds prominent in onze samenleving aanwezig.

Met enige voorzichtigheid willen we toch enkele activiteiten in het vooruitzicht stellen. Maar steeds met dezelfde boodschap:
voor zover als de omstandigheden het toelaten.

Año Xacobeo 2021 (Heilig Jaar 2021)

Het is zover: Galicië en het heilig Jaar. Niet alleen in Galicië kent men een Heilig Jaar. In de middeleeuwen, in eerste instantie in Rome, werden vanaf de 10’-11’eeuw heiligenbeelden in processies rondgedragen. Relikwieën van heiligen werden buiten de kerkgebouwen getoond onder enorme belangstelling van gelovigen. Dit groeide uit tot het instellen van heilige jaren. Soms in een vast ritme, die soms werden onderbroken door speciale heilige jaren.

Nadat de bouw van de Kathedraal in Santiago in 1122 was voltooid, bepaalde Paus Calixtus II dat er ook voor Santiago een Heilig Jaar zou worden gevierd wanneer de naamdag van Jacobus, 25 juli, op een zondag viel. Jaarlijks wordt de marteldood van de Heilige Jacobus de Meerdere herdacht op 25 juli. Voor het eerst in 1126. In 1178 is door paus Alexander dit als eeuwigdurend voorrecht bestempeld. Afhankelijk van schrikkeljaren viert Spanje en in het bijzonder Galicië dit om de 5, 6, 11, jaar. De laatste waren 1999, 2004, 2010. Het volgende Heilig Jaar is 2027.

La Puerta Santa
(Porta Sancta/Perdón = Galicisch voor Deur van Vergeving)

Op 31 december 2020 opende de bisschop van Santiago de Puerta Santa. De deur aan de Plaza Quintana met een grote zilveren hamer. Loop je, (als katholieke pelgrim) door die deur de Kathedraal binnen dan verdien je een volle aflaat mits je hebt gebiecht, de mis volgt en ter communie gaat. Zou het voor de anders gezinde, niet katholieke, pelgrims echt zo precies komen? En wat te doen met pelgrims die om reden van het Covid-virus niet in 2021 naar Santiago kunnen of willen. Paus Franciscus heeft besloten het Heilig Jaar te verlengen tot 31 december 2022.

Is het te druk in Galicië in dit Heilig Jaar? Beslist! Zonder Corona zou dit jaar een verwacht aantal van ruim 500.000 pelgrims en toeristen, wellicht zelfs 600.000 Santiago bezoeken. Het zullen er beslist minder gaan worden. Topmaanden zijn veelal juli en augustus.

25 juli Jacobusdag, regio Limburg.
De regiocommissie van het Genootschap organiseert in samenwerking met de Broederschap van de H. Jacobus, de Stichting Pelgrimswegen naar Sint Jacob en de Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden een activiteitendag.
Er wordt op dit moment gewerkt aan een programma met een wandeling, muzikaal Spaans/Galicisch optreden, een Jacobuslezing en een dienst. Het programma gaat plaatsvinden in de openlucht: het Kruiswegpark, Kapel in het Zand. Het doorgaan van de bijeenkomst is geheel afhankelijk van de dan geldende maatregelen en vaccinatie-voortgang. 
Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief.   

Regiodag 13 november.
De regiocommissie hoopt in het najaar weer een regiodag te kunnen aanbieden aan de Limburgse leden en belangstellenden. Het zal bijzonder zijn elkaar weer te kunnen ontmoeten, een boeiend dagprogramma mee te maken, samen te lunchen en in gesprek te zijn met elkaar.(zie ook hiervoor de volgende Nieuwsbrief)

Ik overweeg toch een Camino te lopen!
Om komende periode (on)mogelijkheden te verkennen, maatregelen voor onderweg helder te krijgen, reisbeperkingen te volgen. In onze vorige nieuwsbrief hebben we u al gewezen op enkele interessante websites: het Spaanse postbedrijf Correos, website JacobeoX21

De wandel- en fietsmentoren van de regio Limburg zijn altijd bereid om u op weg te helpen. Zij kunnen u informeren over een Spaanse Camino, de aanpak, voorbereiding, aandachtspunten enz.
Wilt u contact met één van de mentoren, stuur dan een bericht naar: regio.limburg@santiago.nl Dan zorgen wij dat één van onze mentoren contact met u opneemt.

De regiocommissie bestaande uit Jacqueline Dirken, Wilma Boonstoppel, Rieni Bremmers, Coen Rams, Luc Mol en Jan Houben wensen u een goede gezondheid, voldoende Corona-vrije activiteiten. Een hartelijke groet en graag tot ziens.

Uitschrijven    |    Bekijk in browser